ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

Ekonomik Durum

Ekonomik hayat son derece cılız ve içe kapalıdır. İstihdama yönelik ÖZEL ve TÜZEL işletme, fabrika vb. bulunmadığı için yoğun bir işsizlik yaşanmaktadır.
            İstihdam Devlet inisiyatifli kurumlarda oluşmuş olup, yerli halkın bu istihdamdaki payı %15 ler civarındadır.
            Genellikle tarımsal faaliyetler ve küçük çaplı hayvancılık işletmeciliği yaygındır. Tarı arazilerinin % 80 i kıraçtır. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, nohut vb. hububat üretimi yapılmaktadır. Öz içi ve Acıpınar bölgesinde sebze, elma üreticiliğinin yanı sıra son yıllarda özellikle Acıpınar Bölgesinde Kirazcılık geliştirilmiştir. Sebzecilik daha çok bireysel ihtiyaca yönelik olarak yapılmaktadır. Azda olsa fidancılık ile ilgili çalışmalar ve üretime yönelik faaliyetler başlamıştır.
            En büyük hububat üretim merkezi olan OVA tabir edilen bölgede hemen herkesin önemli miktarda toprağı varken; tarım politikaları, Devlet desteğinin olmayışı üretiminde maliyet zorlukları vb. nedenlerle binlerce dönüm toprağımız yabancılara satılmış; nerdeyse toprağımız kalmamıştır.
            Büyük baş hayvancılık on, onbeş aile tarafından yapılmakta olup, 150’ ye yakın bir sayı ile sınırlıdır. Küçükbaş hayvancılıktaki geleneksel doku bozulmuş; 100’ e yakın OBA örgütlenmesi ve binlerce ifade edilen küçükbaş hayvancılık 30-40 aile tarafından 3500-4000 koyun ve keçi ile sınırlı hale düşmüştür.           
            Alpağut yöresinde geleneksel ve kültürel özellikler taşıyan bir bağcılık İlçe tarihi ile eş zamanlı olarak yapılagelmektedir. 750 Hektarlık bir alanda yapılan üretim daha çok yöresel çeşitlere yöneliktir. Eski işlevinden kopuk olmakla birlikte son yıllarda bağcılığa yönelim yeniden başlamıştır. Belediyemiz 2005 te Alpağut Bağlarının tamamının bakımı ve iyileştirme teşvik çalışmalarını programlamıştır.
            Sonuç olarak Halkımız ekonomik anlamda yoksul ve geçimini oldukça zor şartlar altında ifa etmektedir. A.B., ABD ve IMF ye bağlı politikalarla Devleti küçültme adına yapılan operasyonlardan Ulukışla’ da nasibini fazlasıyla almıştır. Zirai Donatım Kurumu, iş Bankası, Toprak mahsulleri Ofisi, Halk Bankası, Cezaevi gibi yerli halkın istihdamdan faydalandığı kurumlar tasfiye edilmiş, buda İlçedeki ekonomik dolaşımı olumsuz etkilemiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Kaymakamlık İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ile koordineli, tarım ve hayvancılığı geliştirici ve teşvik edici çalışmalara başlanmış olup, iyileştirmeler devam etmektedir.
            Belediye olarak istihdam sorununa gerek imkanlar, gerek yasal prosedür açısından 50’ye yakın işçi ve memurla önemli katkı sunduğumuza inanıyoruz. Bu bağlamda kolektif halk işletmeleri biçiminde alçı, turşu fabrikaları, süt ürünleri entegre tesisleri biçiminde projelendirilip hayata geçireceğiz. Ayrıca tarım ve hayvancılık alanında Kooperatifçiliği yaygınlaştırarak ekonomik kazancın yanı sıra örgütlenme faaliyetlerine de önderlik etmek durumundayız.