ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

Coğrafi Yapı

  İlçe Merkezi Orta Torosların parçalarından Medetsiz ve Bolkar Dağları arasındaki geniş bölümün ağzında, iç Anadolu Bölgesi, Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. Yüz ölçümü 1502 km2, deniz seviyesinde yüksekliği 1427 m dir. İlçe 34-30-16 Doğu Boylamı, 36-58.5 kuzey Enlemi arasında bulunmaktadır.
         İç Anadolu’nun Kapısı konumundaki İlçe toprakları Doğuda Adana (Pozantı), Güneyde Mersin(Tarsus), Batıda Konya (Ereğli), Kuzeyde Niğde(Bor-Çamardı) ile çevrilidir. İlçe Bolkar Dağları, Konya Ovası, Aladağ ve Hasan Dağı arasında kalan vadi merkezindedir.
         Maden ve Gümüş Köyleri civarında altın, gümüş, kurşun, Katrandede yöresinde linyit, Güney tepelerinde zengin alçı taşı yatakları vardır. Bölgemiz genel olarak dağlıktır. Bitki örtüsü İç Anadolu Step türüdür. Genel ormanlık saha toplamı 24673 hektardır. Sert ve kara ikliminin: (Yazlar serin ve kurak, kışlar soğukve yağışlı) etkisi altındadır. Ulukışla çevresinde Kızıldağ, Cehri, Karatepe, Çakıltepe, Sansar, Katrandede ve Dikmentepe dağları bulunmaktadır. Genelde çıplak ve ormansızdır. Bu yüzden taşkın sel olaylarına rastlanır. Bölge 1980 den itibaren Çakıt Projesi çerçevesi içinde ağaçlandırılmış ve yağış çoğalmıştır. İlçe topraklarından çıkan kaynak sularının önemli bir bölümü Çakıt Çayı ile Seyhan baraj Gölüne dökülür.
         Bolkar Dağları Torosların Orta Merkezinde yer alan Medetsiz zirvesi ile dağcılık sporunun ilgi odağı olmuştur. Bolkarlar Torosların bütün özelliklerini taşır. Başlıca zirveler medetsiz, Keşifdağı, Koyunaşağı tepe, Eğer kaya, Karagöl ve Çinili göldür. Güney yönü sayısız mağara ve kanyonları değişik gezi olanaklarına sahiptir. Karagöl 2600 m. Yükseklikte yer alan çok güzel bir kamp alanıdır. Bolkar dağları çiçekleri buzul gölleri, yüksek zirveleri ve kırsal yaşama yaptığı ev sahipliğiyle Türkiye’nin en güzel sıradağlarındandır.
         İlçe iç Anadolu’yu Akdeniz ve Güneye bağlayan kara ve Demiryollarının kavşak noktasıdır. Dönemler halinde Hac yolu, Kervan yolu, ipek yolu, Karayolu, demiryollarına güzergah olmuştur. Anadolu Bağdat yolu Ulukışla’ dan geçmektedir. Bu yol 1910 yılında Alman Şirketi tarafından inşa edilmiştir. Kayseri hattı ise 1928 yılında tamamlanmıştır. Bu hat Kardeş Gediği mevkiinde Konya ve Niğde Kayseri hattı olarak ikiye ayrılmaktadır. Karayolu ise Beyağıl Köyü yakınlarında Niğde-Kayseri istikametine devam etmektedir.