ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

Ulukışla Belediyesi Taksi Durağı Hisseleri Kiralama İşi İhalesi

İLAN

ULUKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıdaki çizelgede bilgileri bulunan taksi durağı hisseleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecek olup kiralama ihalesi 07 Eylül 2022 tarihi Çarşamba günü Saat 10.30’ da yapılacaktır.

 

S. NO

ADRES

CİNSİ

%3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

1 (BİR) YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL)

1

Kemalpaşa Mahallesi Yakup Ünal_1 Caddesi Taksi 5/1 (1. Hisse)

Taksi Durağı

75,00

2.500,00

2

Kemalpaşa Mahallesi Yakup Ünal_1 Caddesi Taksi

5/1 (2. Hisse)

Taksi Durağı

75,00

2.500,00

3

Kemalpaşa Mahallesi Yakup Ünal_1 Caddesi Taksi

5/1 (3. Hisse)

Taksi Durağı

75,00

2.500,00

4

Kemalpaşa Mahallesi Yakup Ünal_1 Caddesi Taksi

5/1 (4. Hisse)

Taksi Durağı

75,00

2.500,00

5

Kemalpaşa Mahallesi Yakup Ünal_1 Caddesi Taksi

5/1 (5. Hisse)

Taksi Durağı

75,00

2.500,00

2- İhaleye katılmak isteyenler 6 Eylül 2022 tarihi Salı günü saat: 16.00’ a kadar aşağıda yazılı belgeler ve dilekçe ile Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapabileceklerdir.

     a) %3 geçici teminat makbuzu

     b) Belediyemizden alınacak olan borcu yoktur belgesi

     c) Ticari Taksi Ruhsat fotokopisi ( T Plaka- ilk 4 sırada bulunan ihaleler için)

     d) Şoförler ve Otomobilciler Odasından alınmış oda kayıt belgesi ( İlk 4 sırada bulunan ihaleler için)

     e) Yerleşim yeri belgesi ( E-devlet çıktısı)

     f) Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Posta, mail, faks vb. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4-  Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İhale şartnamesi ve ekleri Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.

 

İLANEN DUYURULUR.