ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

Ulukışla Belediyesi Arsa Satışı ve Taşınmaz Kira İhalesi

İLAN

ULUKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-       Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 8 adet arsanın (taşınmazın) satış ihalesi, Belediyemiz uhdesindeki Tarihi Öküz Mehmetpaşa Kervansarayında bulunan 4 (dört) adet dükkânın (işyerinin) ve Küçük Sanayi Sitesi Otogar İşletmeciliğinin 1 (bir) yıllığına kiraya verilmesi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü 10.30’ da yapılacaktır.

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

 

S. NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ARSANIN ALANI M2

TAŞINMAZIN KONUMU

%3 GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

TAŞINMAZIN MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)

1

DOĞU

80

435

384,59

İlçe Merkezi

2.884,42

96.147,50

2

DOĞU

80

436

382,84

İlçe Merkezi

2.871,30

95.710,00

3

DOĞU

80

441

403,54

İlçe Merkezi

3.026,55

100.885,00

4

DOĞU

667

7

463,54

İlçe Merkezi

3.893,73

129.791,20

5

DOĞU

764

4

453,20

İlçe Merkezi

4.078,80

135.960,00

6

ALPAĞUT

498

12

428,41

İlçe Merkezi

2.570,46

85.682,00

7

ALPAĞUT

506

8

510,88

İlçe Merkezi

3.065,28

102.176,00

8

KEMALPAŞA

101

1

257,00

İlçe Merkezi

1.542,00

51.400,00

 

KİRA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLERİ

S. NO

MAHALLE

ADRES

%3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

TAŞINMAZIN MUHAMMEN YILLIK KİRA BEDELİ (TL)

1

BALLIK

Tarihi Kervansaray B-4 Nolu Dükkân

90,00

3.000,00

2

BALLIK

Tarihi Kervansaray B-5 Nolu Dükkân

90,00

3.000,00

3

BALLIK

Tarihi Kervansaray B-7 Nolu Dükkân

90,00

3.000,00

4

BALLIK

Tarihi Kervansaray B-11 Nolu Dükkân

90,00

3.000,00

5

KEMALPAŞA

Küçük Sanayi Sitesi-Otogar İşletmeciliği

313,50

10.450,00

 

2-        İhaleye katılacak olanlar dilekçe ile Belediye Başkanlığına müracaat edip, dilekçelerinin ekinde borcu yoktur belgesi, yerleşim yeri belgesi ( E-devlet çıktısı), nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisini 29 Kasım 2022 tarihi Salı günü en geç saat 16.00’ a kadar ihaleye katılacak olan istekli tarafından Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

3-         İhaleye katılmaya istekli olanlar %3 geçici teminatı ( her bir taşınmaz için belirtilen miktarı) 29 Kasım 2022 tarihi Salı günü en geç saat 16.00’ a kadar Belediyemiz veznesine ya da Banka hesap numarasına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminat yatırmayan istekli ihaleye katılamaz.

4-         Posta, mail, faks vb. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5-        İhale gününde ihaleye talipli çıkmaz ise kira ihalesi ertelenecek, talipli olması halinde ihale gerçekleştirilecektir.

6-        İhaleyi kazanan yükleniciler taşınmazı satın almaktan ve kiralamaktan vazgeçmesi durumunda yatırmış olduğu geçici ve kati teminat bedelleri yakılarak Belediyemize irat kaydedilecektir.

7-         Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-           İhale şartnamesi ve ekleri Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.

 

 

İLANEN DUYURULUR.