ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

ULUKIŞLA BELEDİYESİ ARSA SATIŞI ve DÜKKÂN (İŞYERİ) KİRALAMA İHALE İLANI

 

EK:1

İLAN

ULUKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-       Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan İlçemiz Kadılar Mahallesi 69 ada 32 numaralı parselde kayıtlı belediyemize ait 134,22 m² arsanın (taşınmazın) satış ihalesi ve Belediyemiz uhdesinde bulunan Tarihi Öküz Mehmetpaşa Kervansarayında bulunan A-4 numaralı dükkânı (işyerini) 1 (bir) yıllığına kiraya verme ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile 27 Nisan 2022 tarihi Çarşamba günü 10.30’ da yapılacaktır.

 

 

 

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLERİ

S. NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ARSANIN ALANI M2

TAŞINMAZIN KONUMU

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

TAŞINMAZIN MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ

1

KADILAR

69

32

134,22

İlçe Merkezi

6.600,00

Türk Lirası

220.000,00

Türk Lirası

 

 

 

KİRA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLERİ

S. NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

METREKARE

TAŞINMAZIN KONUMU

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

TAŞINMAZIN MUHAMMEN YILLIK KİRA BEDELİ

1

BALLIK

25

1

12

İlçe Merkezi

86,40

Türk Lirası

2.880,00

Türk Lirası

 

2-       Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan İlçemiz Kadılar Mahallesi 69 ada 32 numaralı parselde kayıtlı belediyemize ait 134,22 m² arsanın (taşınmazın) satış ihalesi ve Belediyemiz uhdesinde bulunan Tarihi Öküz Mehmetpaşa Kervansarayında bulunan A-4 numaralı dükkânı (işyerini) 1 (bir) yıllığına kiraya verme ihalesi 27 Nisan 2022 tarihi Çarşamba günü 10.30’ da Belediyemiz toplantı odasında Belediyemiz Encümeninden oluşan ihale komisyonu huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü gereğince yapılacaktır.


3-         İhaleye katılacak olanlar dilekçe ile Belediye Başkanlığına müracaat edip, dilekçelerinin ekinde yerleşim yeri belgesi

 ( E-devlet çıktısı), nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisini 26 Nisan 2022 tarihi Salı günü en geç saat 16.00’ a kadar ihaleye katılacak olan istekli tarafından Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

4-         İhaleye katılmaya istekli olanlar %3 geçici teminatı ( her bir taşınmaz için belirtilen miktarı) 26 Nisan 2022 tarihi Salı günü en geç saat 16.00’ a kadar Belediyemiz veznesine ya da Banka hesap numarasına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminat yatırmayan istekli ihaleye katılamaz.

5-         Posta, mail, faks vb. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6-        İhale gününde ihaleye talipli çıkmaz ise kira ihalesi ertelenecek, talipli olması halinde ihale gerçekleştirilecektir.

7-        İhaleyi kazanan yükleniciler taşınmazı kiralamaktan vazgeçmesi durumunda yatırmış olduğu geçici ve kati teminat bedelleri yakılarak Belediyemize irat kaydedilecektir.

8-         Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-           İhale şartnamesi ve ekleri Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.

 

 

İLANEN DUYURULUR.