ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

Ulukışla Belediyesi Arsa Satış İhalesi

İLAN

ULUKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan İlçemiz Doğu ve Alpağut Mahallelerinde kayıtlı bulunan aşağıdaki çizelgede bilgileri olan toplam 30 (otuz) adet arsanın (taşınmazın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile satış ihalesi 03 Ağustos 2022 tarihi Çarşamba günü saat 10.30’ da yapılacaktır.

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT İHALE SATIŞ BİLGİLERİ

S. NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ARSANIN ALANI

TAŞINMAZIN KONUMU

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

TAŞINMAZIN MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ

1

DOĞU

739

6

711,60 m²

İlçe Merkezi

2.775,24 Türk Lirası

92.508,00 Türk Lirası

2

DOĞU

739

8

709,83 m²

İlçe Merkezi

2.768,33 Türk Lirası

92.277,90 Türk Lirası

3

DOĞU

739

10

712,50 m²

İlçe Merkezi

2.778,75 Türk Lirası

92.625,00 Türk Lirası

4

DOĞU

1265

3

602,22 m²

İlçe Merkezi

2.348,65 Türk Lirası

78.288,60 Türk Lirası

5

DOĞU

1267

2

520,91 m²

İlçe Merkezi

2.031,54 Türk Lirası

67.718,30 Türk Lirası

6

DOĞU

662

4

554,55 m²

İlçe Merkezi

2.162,74 Türk Lirası

72.091,50 Türk Lirası

7

DOĞU

662

5

549,64 m²

İlçe Merkezi

2.143,59 Türk Lirası

71.453,20 Türk Lirası

8

DOĞU

662

6

545,18 m²

İlçe Merkezi

2.126,20 Türk Lirası

70.873,40 Türk Lirası

9

DOĞU

662

7

540,30 m²

İlçe Merkezi

2.107,17 Türk Lirası

70.239,00 Türk Lirası

10

DOĞU

662

8

506,00 m²

İlçe Merkezi

1.973,40 Türk Lirası

65.780,00 Türk Lirası

11

DOĞU

662

9

501,80 m²

İlçe Merkezi

1.957,02 Türk Lirası

65.234,00 Türk Lirası

12

DOĞU

662

10

535,20 m²

İlçe Merkezi

2.087,28 Türk Lirası

69.576,00 Türk Lirası

13

DOĞU

662

        11

682,61 m²

İlçe Merkezi

2.662,17 Türk Lirası

88.739,30 Türk Lirası

14

DOĞU

662

12

610,47 m²

İlçe Merkezi

2.380,83 Türk Lirası

79.361,10 Türk Lirası

15

DOĞU

662

13

514,30 m²

İlçe Merkezi

2.005,77 Türk Lirası

66.859,00 Türk Lirası

16

DOĞU

662

14

539,98 m²

İlçe Merkezi

2.105,92 Türk Lirası

70.197,40 Türk Lirası

17

DOĞU

662

15

535,38 m²

İlçe Merkezi

2.087,98 Türk Lirası

69.599,40 Türk Lirası

18

DOĞU

662

16

530,71 m²

İlçe Merkezi

2.069,76 Türk Lirası

68.992,30 Türk Lirası

19

DOĞU

662

17

525,94 m²

İlçe Merkezi

2.051,16 Türk Lirası

68.372,20 Türk Lirası

20

DOĞU

720

2

442,91 m²

İlçe Merkezi

1.727,34 Türk Lirası

57.578,30 Türk Lirası

21

DOĞU

720

3

572,95 m²

İlçe Merkezi

2.234,50 Türk Lirası

74.483,50 Türk Lirası

22

DOĞU

720

4

575,49 m²

İlçe Merkezi

2.244,41 Türk Lirası

74.813,70 Türk Lirası

23

DOĞU

720

5

573,02 m²

İlçe Merkezi

2.234,77 Türk Lirası

74.492,60 Türk Lirası

24

ALPAĞUT

508

8

553,59 m²

İlçe Merkezi

2.989,38 Türk Lirası

99.646,20 Türk Lirası

25

ALPAĞUT

508

9

635,95 m²

İlçe Merkezi

3.434,13 Türk Lirası

114.471,00 Türk Lirası

26

ALPAĞUT

510

1

567,86 m²

İlçe Merkezi

3.066,44 Türk Lirası

102.214,80 Türk Lirası

27

ALPAĞUT

510

2

471,99 m²

İlçe Merkezi

2.548,74 Türk Lirası

84.9658,20 Türk Lirası

28

ALPAĞUT

510

3

469,65 m²

İlçe Merkezi

2.536,11 Türk Lirası

84.537,00 Türk Lirası

29

ALPAĞUT

510

4

467,30 m²

İlçe Merkezi

2.523,42 Türk Lirası

84.114,00 Türk Lirası

30

ALPAĞUT

510

5

443,87 m²

İlçe Merkezi

2.396,89 Türk Lirası

79.896,60 Türk Lirası

2- İhaleye katılacak olanlar dilekçe ile Belediye Başkanlığına müracaat edip, dilekçelerinin ekinde yerleşim yeri belgesi ( E-devlet çıktısı), nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisini 2 Ağustos 2022 tarihi Salı günü en geç saat: 16.00’ a kadar ihaleye katılacak olan istekli tarafından Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

3- İhaleye katılmaya istekli olanlar %3 geçici teminatı ( her bir arsa için belirtilen miktarı) 2 Ağustos 2022 tarihi Salı günü en geç saat 16.00’ a kadar Belediyemiz veznesine ya da Banka hesap numarasına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminat yatırmayan istekli ihaleye katılamaz.

4- Posta, mail, faks vb. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5- İhale gününde ihaleye talipli çıkmaz ise satış ihalesi ertelenecek, talipli olması halinde ihale gerçekleştirilecektir.

6- İhaleyi kazanan yükleniciler arsayı (taşınmazı) satın almaktan vazgeçmesi durumunda yatırmış olduğu geçici ve kati teminat bedelleri yakılarak Belediyemize irat kaydedilecektir.

7-  Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İhale şartnamesi ve ekleri Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.

 

İLANEN DUYURULUR.