ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

T.C.

ULUKIŞLA BELEDİYE MECLİSİ

2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR KÂĞIDI

KARAR TARİHİ: 03.11.2023                                                                                              TOPLANTI NO: 10

Belediye Meclisini Teşekkül Edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı   : Hasan Ercüment AKYOL (Meclis 1’ nci Başkan Vekili)

Meclis Üyeleri     :Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN,  Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL,  Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN

    Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’ nci Maddesi gereğince gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 03.11.2023 tarihi Cuma günü saat 14.00 de Kasım ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

    Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ nun İlçe dışında bulunması sebebi ile 2023 yılı Kasım ayı meclis toplantısı Meclis 1’ nci Başkan Vekili Hasan Ercüment AKYOL başkanlığında toplandı.

 

    Meclis 1’ nci Başkan Vekili;  Arkadaşlar 2023 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz. Gündem maddelerini okuyorum. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

 

    GÜNDEMİN 1. MADDESİ: Açılış ve Meclis Yoklamasının yapılması.

   TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Belediye Meclis Üyesi Celal GÜLERCAN, mazeret dilekçesi sunmaksızın, 2023 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısına katılmamıştır.

 

  TOPLANTIYA KATILANLAR: Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN,  Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL, Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN Meclis toplantısına katılmışlardır.

 

    GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Meclis 1’ nci Başkan Vekili; Arkadaşlar gündemimizin diğer maddelerine geçmeden önce sizleri Ulu Önder ATATÜRK ve Silah Arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

   Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız hep birlikte okundu.

   Meclis gündeminin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

   GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

   KARAR NO: 101 Mali Hizmetler Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih ve 84 sayılı kararı ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk olunan ve 31.10.2023 tarihinde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülen, 2024 yılı ve takip eden 2025 – 2026 yıllarına ait Gelir – Gider Bütçesi ile 2024 yılı içerisinde uygulanacak olan ücret tarifelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 62’ nci ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili Maddesi uyarınca karara bağlanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis 1’ nci Başkan Vekili Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 62’ nci ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili Maddesi uyarınca 2024 yılı ve takip eden 2025 – 2026 yıllarına ait Gelir – Gider Bütçesi ile 2024 yılı içerisinde uygulanacak olan ücret tarifeleri kabul edilmiştir.

 

   GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

   KARAR NO: 102 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih ve 99 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 16.10.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 132 ada 17 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

1/3

 Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

   Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis 1’ nci Başkan Vekili Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih ve 99 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 16.10.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 132 ada 17 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

  

   GÜNDEMİN 5. MADDESİ

   KARAR NO: 103 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 133 ada 1 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis 1’ nci Başkan Vekili Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 133 ada 1 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 6. MADDESİ

   KARAR NO: 104 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 1707 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis 1’ nci Başkan Vekili Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 1707 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 7. MADDESİ

   KARAR NO: 105 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 26 ve 131 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis 1’ nci Başkan Vekili Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 26 ve 131 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 8. MADDESİ

   KARAR NO: 106 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 2023 yılı Aralık ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi talebi.

 

 

2/3

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis 1’ nci Başkan Vekili Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 2023 yılı Aralık ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının 1 Aralık Cuma günü saat 14:00’ de yapılmasına karar verildi.

 

 

   GÜNDEMİN 9. MADDESİ: Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

   Meclis 1’ nci Başkan Vekili; Arkadaşlar gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması bitmiştir.

   Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler olup, siz sayın meclis üyelerimiz söylemek istedikleriniz varsa söz alıp söyleyebilirler dedi.

   Söz almak isteyen olmadığından,  Meclis 1’ nci Başkan Vekili meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek oturumu kapattığını söyledi. 03.11.2023 Cuma günü saat 14:45’ de.

 

 

 

 

 

 

         Hasan Ercüment AKYOL                   Sibel TUNÇKANAT                   Çelebi DEMİRKOL

                Meclis Üyesi                                       Meclis Üyesi                               Meclis Üyesi

      Meclis 1’ nci Başkan Vekili                          Kâtip Üye                                    Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3