ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

EYLÜL AYI MECLİS KARARI

T.C.

ULUKIŞLA BELEDİYE MECLİSİ

2023 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR KÂĞIDI

KARAR TARİHİ: 04.09.2023                                                                                           TOPLANTI NO: 8

Belediye Meclisini Teşekkül edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı   :Ali UĞURLU (Belediye Başkanı)

Meclis Üyeleri     :Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN,  Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL,  Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN

    Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 04.09.2023 tarihi Pazartesi günü saat 14.00 de Eylül ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

    Meclis Başkanı; Arkadaşlar 2023 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz. Gündem maddelerini okuyorum. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

 

    GÜNDEMİN 1. MADDESİ: Açılış ve Meclis Yoklamasının yapılması.

   TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Belediye Meclis Üyesi Ali Hürriyet ÜNER, mazeret dilekçesi sunmaksızın, 2023 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısına katılmamıştır.

 

   TOPLANTIYA KATILANLAR: Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali YALÇIN, Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL, Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN Meclis toplantısına katılmışlardır.

 

    GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündemimizin diğer maddelerine geçmeden önce sizleri Ulu Önder ATATÜRK ve Silah Arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

   Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız hep birlikte okundu.

   Meclis gündeminin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

   GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

   KARAR NO: 69 Mali Hizmetler Müdürlüğünce: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan Ulukışla Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı ödenek aktarma cetveli ekte sunulmuş olup onaylanması talebi. 

Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile ekte sunulmuş olan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan Ulukışla Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı ödenek aktarma cetveli onaylanmıştır.

 

   GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

   KARAR NO: 70 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 145 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde mevzi uygulama imar planı yapılması talebi.

 Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 145 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde mevzi uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

1/5

  

   GÜNDEMİN 5. MADDESİ

   KARAR NO: 71 Fen İşleri Müdürlüğünce: Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 73 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 73 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 6. MADDESİ

   KARAR NO: 72 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 131 ada 195 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 131 ada 195 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 7. MADDESİ

   KARAR NO: 73 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Alpağut Mahallesi 223 ada 117 ve 183 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile İlçemiz Alpağut Mahallesi 223 ada 117 ve 183 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 8. MADDESİ

   KARAR NO: 74 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 95 ada 27 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 95 ada 27 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

 

 

 

2/5

   GÜNDEMİN 9. MADDESİ

   KARAR NO: 75 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 114 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 114 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 10. MADDESİ

   KARAR NO: 76 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Hürriyet Mahallesi 163 ada 94 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Hürriyet Mahallesi 163 ada 94 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 11. MADDESİ

   KARAR NO: 77 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 83 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 83 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

  

    GÜNDEMİN 12. MADDESİ

   KARAR NO: 78 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Hürriyet Mahallesi 176 ada 1 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Hürriyet Mahallesi 176 ada 1 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

 

 

 

3/5

 

   GÜNDEMİN 13. MADDESİ

   KARAR NO: 79 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 135 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 135 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

 

   GÜNDEMİN 14. MADDESİ

   KARAR NO: 80 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 132 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 132 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

 

   GÜNDEMİN 15. MADDESİ

  KARAR NO: 81 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 121 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 121 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

 

   GÜNDEMİN 16. MADDESİ

  KARAR NO: 82 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Alpağut Mahallesi 223 ada 107 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Alpağut Mahallesi 223 ada 107 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

 

 

 

4/5

  

    GÜNDEMİN 17. MADDESİ

  KARAR NO: 83 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 2023 yılı Ekim ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 2023 yılı Ekim ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının 2 Ekim Pazartesi günü saat 14:00’ de yapılmasına karar verildi.

 

 

   GÜNDEMİN 18. MADDESİ: Dilek ve Temenniler ve Kapanış.

 

   Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması bitmiştir.

   Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler olup, siz sayın meclis üyelerimiz söylemek istedikleriniz varsa söz alıp söyleyebilirler dedi.

   Söz almak isteyen olmadığından, Meclis Başkanı meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek oturumu kapattığını söyledi. 04.09.2023 Pazartesi günü saat 15:30 da.

 

 

 

 

 

 

 

         Ali UĞURLU                               Sibel TUNÇKANAT                           Çelebi DEMİRKOL

      Belediye Başkanı                                 Meclis Üyesi                                       Meclis Üyesi

      Meclis Başkanı                                      Kâtip Üye                                            Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5