ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

T.C.

ULUKIŞLA BELEDİYE MECLİSİ

2023 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR KÂĞIDI

KARAR TARİHİ: 02.10.2023                                                                                              TOPLANTI NO: 9

Belediye Meclisini Teşekkül edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı   :Ali UĞURLU (Belediye Başkanı)

Meclis Üyeleri     :Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN,  Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL,  Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN

    Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 02.10.2023 tarihi Pazartesi günü saat 14.00 de Ekim ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

    Meclis Başkanı; Arkadaşlar 2023 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz. Gündem maddelerini okuyorum. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

 

    GÜNDEMİN 1. MADDESİ: Açılış ve Meclis Yoklamasının yapılması.

   TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Meclis toplantısı, meclis üyelerinin tam iştirakiyle toplanmıştır.

 

  TOPLANTIYA KATILANLAR: Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN, Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL, Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN Meclis toplantısına katılmışlardır.

 

    GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündemimizin diğer maddelerine geçmeden önce sizleri Ulu Önder ATATÜRK ve Silah Arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

   Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız hep birlikte okundu.

   Meclis gündeminin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

   GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

   KARAR NO: 84 Mali Hizmetler Müdürlüğünce: Belediye Encümeni tarafından incelenerek tetkik edilen ve onaylanan 2024 yılı ve takip eden 2025 – 2026 yıllarına ait Gelir – Gider Bütçesi ile 2024 yılı içerisinde uygulanacak olan ücret tarifelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 62 inci ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili Maddesi uyarınca karara bağlanması talebi.

Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile 2024 yılı ve takip eden 2025 – 2026 yıllarına ait Gelir – Gider Bütçesi ile 2024 yılı içerisinde uygulanacak olan ücret tarifelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 62 inci ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili Maddesi uyarınca karara bağlanması talebinin incelenmesi ve görüşülmesi amacıyla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

   KARAR NO: 85 Yazı İşleri Müdürlüğünce: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin (n) bendine göre: “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin kabul etmek” gibi iş ve işlemler Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında bulunduğundan; İlçemiz Alpağut, Ballık ve Mehmetpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ‘Cemal GÜRSEL’ adlı cadde isminin ‘Murat YÜCEL’ caddesi olarak değiştirilmesi talebi.

 Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 

1/6

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile İlçemiz Alpağut, Ballık ve Mehmetpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ‘Cemal GÜRSEL’ adlı cadde isminin ‘Murat YÜCEL’ caddesi olarak değiştirilmesine karar verildi.

  

   GÜNDEMİN 5. MADDESİ

   KARAR NO: 86 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 70 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 145 ada 3 ve 4 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 70 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 145 ada 3 ve 4 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 6. MADDESİ

   KARAR NO: 87 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 71 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 73 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 71 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 73 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 7. MADDESİ

   KARAR NO: 88 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 72 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 131 ada 195 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 72 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 131 ada 195 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasına karar verildi.

 

2/6

   GÜNDEMİN 8. MADDESİ

   KARAR NO: 89 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 73 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Alpağut Mahallesi 223 ada 117 ve 183 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 73 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Alpağut Mahallesi 223 ada 117 ve 183 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

 

 

   GÜNDEMİN 9. MADDESİ

   KARAR NO: 90 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 74 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 95 ada 27 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 74 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 95 ada 27 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 10. MADDESİ

   KARAR NO: 91 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 75 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 114 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 75 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 114 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 11. MADDESİ

   KARAR NO: 92 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 76 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Hürriyet Mahallesi 163 ada 94 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

 

 

3/6

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 76 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Hürriyet Mahallesi 163 ada 94 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılmasına karar verildi.

 

  

    GÜNDEMİN 12. MADDESİ

   KARAR NO: 93 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 77 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 83 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 77 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 83 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılmasına karar verildi.

 

 

   GÜNDEMİN 13. MADDESİ

   KARAR NO: 94 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 78 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Hürriyet Mahallesi 176 ada 1 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 78 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Hürriyet Mahallesi 176 ada 1 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılmasına karar verildi.

 

 

   GÜNDEMİN 14. MADDESİ

   KARAR NO: 95 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 79 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 135 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 

 

 

4/6

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 79 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 135 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

 

 

   GÜNDEMİN 15. MADDESİ

   KARAR NO: 96 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 80 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 132 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 80 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 132 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

 

 

   GÜNDEMİN 16. MADDESİ

   KARAR NO: 97 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 81 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 121 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 81 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 114 ada 121 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 17. MADDESİ

   KARAR NO: 98 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 82 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Alpağut Mahallesi 223 ada 107 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile;

 

5/6

Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 82 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 29.09.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Alpağut Mahallesi 223 ada 107 numaralı parselde ilave uygulama imar planı tadilatı yapılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 18. MADDESİ

   KARAR NO: 99 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 132 ada 17 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 132 ada 17 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

  

    GÜNDEMİN 19. MADDESİ

   KARAR NO: 100 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 2023 yılı Kasım ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 2023 yılı Kasım ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının 3 Kasım Pazartesi günü saat 14:00’ de yapılmasına karar verildi.

 

 

   GÜNDEMİN 20. MADDESİ: Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

   Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması bitmiştir.

   Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler olup, siz sayın meclis üyelerimiz söylemek istedikleriniz varsa söz alıp söyleyebilirler dedi.

   Söz almak isteyen olmadığından, Meclis Başkanı meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek oturumu kapattığını söyledi. 02.10.2023 Pazartesi günü saat 16:05 de.

 

 

 

 

 

 

         Ali UĞURLU                               Sibel TUNÇKANAT                           Çelebi DEMİRKOL

      Belediye Başkanı                                 Meclis Üyesi                                       Meclis Üyesi

      Meclis Başkanı                                      Kâtip Üye                                            Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

6/6