ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

T.C.

ULUKIŞLA BELEDİYE MECLİSİ

2023 YILI ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

MECLİS KARAR KÂĞIDI

KARAR TARİHİ:19.12.2023                                                                             OTURUM NO:12

Belediye Meclisini

Teşekkül Edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı: Ali UĞURLU (Belediye Başkanı)

Meclis Üyeleri: Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN, Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL, Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN.

 

        Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20 inci Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ıncı Maddesi (Ek fıkra: RG-21/8/2014-29095) gereğince gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 19.12.2023 tarihi Salı günü saat 14.00’ de Aralık ayı olağanüstü Meclis toplantısını yapmak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

                                               

    Meclis Başkanı: Arkadaşlar, 2023 Yılı Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısına hoş geldiniz. Gündem maddelerini okuyorum. Açılış yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

 

    GÜNDEMİN 1. MADDESİ: Açılış ve Meclis Yoklamasının yapılması.

   TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Meclis toplantısına, meclis üyelerinden Hasan Ercüment AKYOL mazereti olması sebebiyle, Meclis Başkanlığına mazeret dilekçesi sunmuş ve meclis toplantısına katılmamıştır.

   TOPLANTIYA KATILANLAR: Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN, Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN meclis toplantısına katılmışlardır.

 

   Meclis Başkanı: Aralık ayı olağanüstü Meclis toplantısına katılamayacağından dolayı mazeret dilekçesi sunan meclis üyesi Hasan Ercüment AKYOL katılmamıştır.

     Arkadaşlar, meclis üyesi Hasan Ercüment AKYOL, meclis başkanlığımıza sunmuş olduğu mazeret dilekçesine istinaden izinli sayılmasını meclis oylamasına sunuyorum dedi.

     Yapılan meclis oylamasında;

Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile meclis üyesi Hasan Ercüment AKYOL’ un sunmuş olduğu mazeret dilekçesi kabul edilerek 19.12.2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz olağanüstü meclis toplantısında izinli sayılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Meclis Başkanı, Arkadaşlar gündemimizin diğer maddelerine geçmeden önce sizleri Ulu Önder ATATÜRK ve Silah arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşını okumaya davet ediyorum.

    Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız hep birlikte okundu.         

                                                                    

    GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

    KARAR NO: 113 Fen İşleri Müdürlüğünce: 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ nin 70 inci maddesi uyarınca;

1.      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dâhil edilmesi,

2.      Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesi,

 

 

 

1/3

 

3.      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin:

a)      Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Ulukışla Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm Cadde ve Sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceği,

b)      Ulukışla Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında Belediyemiz; Ulukışla ve yetki alanları dâhilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceği ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin Belediyemiz tarafından yapılacağı,

c)      Ulukışla Şehrinde dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceği,

d)     Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağı hususlarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi için Meclis Kararı alınması talebi.

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan meclis oylamasında;

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ nin 70 inci maddesi uyarınca;

1.      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dâhil edilmesine,

2.      Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,

3.      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin:

a)      Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Ulukışla Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm Cadde ve Sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğine,

b)      Ulukışla Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında Belediyemiz; Ulukışla ve yetki alanları dâhilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceği ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin Belediyemiz tarafından yapılacağına,

c)      Ulukışla Şehrinde dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğine,

d)     Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağı hususlarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi için Meclis Kararı alınması kabul edildi.

 

   GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

   KARAR NO: 114 Fen İşleri Müdürlüğünce: Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Doğu Mahallesi 702 ada 1 parselde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak ayrılmış alanda CNG Tesisinin kurulması ve BOTAŞ hattı ile “boru gazı” arzı sağlanana kadar Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş.’ye bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunda Meclis Kararı alınması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 

2/3

   

   Yapılan meclis oylamasında;

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait, adres kayıt sisteminde Alpağut Mahallesi, tapu sisteminde Doğu Mahallesi olarak kayıtlı 702 ada 1 parselde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak ayrılmış alanda CNG Tesisinin kurulması ve BOTAŞ hattı ile “boru gazı” arzı sağlanana kadar Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş.’ye bedelsiz olarak tahsis edilmesine karar verildi.

 

 

 GÜNDEMİN 5. MADDESİ: Dilek ve Temenniler ve Kapanış.

    Meclis Başkanı:  Arkadaşlar gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması bitmiştir.

Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler olup, siz sayın meclis üyelerimiz söylemek istedikleriniz varsa söz alıp söyleyebilirler dedi.

    Söz almak isteyen olmadığından, Meclis Başkanı meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek oturumu kapattığını söyledi. 19.12.2023 Salı günü saat: 15:00’ de.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ali UĞURLU                            Sibel TUNÇKANAT                       Çelebi DEMİRKOL

      Meclis Başkanı                                     Kâtip Üye                                          Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3