ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

T.C.

ULUKIŞLA BELEDİYE MECLİSİ

2023 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR KÂĞIDI

KARAR TARİHİ: 01.12.2023                                                                                              TOPLANTI NO: 11

Belediye Meclisini Teşekkül edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı   :Ali UĞURLU (Belediye Başkanı)

Meclis Üyeleri     :Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN,  Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL,  Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN

    Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 01.12.2023 tarihi Cuma günü saat 14.00 de Aralık ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

    Meclis Başkanı; Arkadaşlar 2023 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz. Gündem maddelerini okuyorum. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

 

    GÜNDEMİN 1. MADDESİ: Açılış ve Meclis Yoklamasının yapılması.

   TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Meclis toplantısı, meclis üyelerinin tam iştirakiyle toplanmıştır.

   TOPLANTIYA KATILANLAR: Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN, Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL, Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN Meclis toplantısına katılmışlardır.

 

    GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündemimizin diğer maddelerine geçmeden önce sizleri Ulu Önder ATATÜRK ve Silah Arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

   Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız hep birlikte okundu.

   Meclis gündeminin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

   GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

   KARAR NO: 107 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 03.11.2023 tarih ve 103 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 16.11.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 133 ada 1 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 03.11.2023 tarih ve 103 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 16.11.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 133 ada 1 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

   KARAR NO: 108 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 03.11.2023 tarih ve 105 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 16.11.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 26 ve 131 numaralı parsellerde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

 Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

   Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile;

1/4

Belediye Meclisinin 03.11.2023 tarih ve 105 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 16.11.2023 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 26 ve 131 numaralı parsellerde mevzi uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

  

   GÜNDEMİN 5. MADDESİ

   KARAR NO: 109 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz sınırları içerisinde kurum, kuruluş, şirket vb. yaptığı çalışmalar sonucu asfalt, kilitli parke ve tel/çit gibi kamu malına, Belediye altyapısına zarar verenlere uygulanacak cezai işlemler için; (malzeme ve işçi maliyeti dâhil olmak üzere) hasarlı asfalt metrekaresi 2.500,00 (ikibinbeşyüz) Türk Lirası, hasarlı kilitli parke metrekaresi 500,00 (beşyüz) Türk Lirası ve hasarlı tel/çit metresi 500,00 (beşyüz) Türk Lirası olarak belirlenmesi talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile İlçemiz sınırları içerisinde kurum, kuruluş, şirket vb. yaptığı çalışmalar sonucu asfalt, kilitli parke ve tel/çit gibi kamu malına, Belediye altyapısına zarar verenlere uygulanacak cezai işlemler için; (malzeme ve işçi maliyeti dâhil olmak üzere) hasarlı asfalt metrekaresi 2.500,00 (ikibinbeşyüz) Türk Lirası, hasarlı kilitli parke metrekaresi 500,00 (beşyüz) Türk Lirası ve hasarlı tel/çit metresi 500,00 (beşyüz) Türk Lirası olarak ceza ücretlerinin belirlenmesine karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 6. MADDESİ

   KARAR NO: 110 Fen İşleri Müdürlüğünce: Mülkiyetleri Belediye Başkanlığımıza ait aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan 30 adet arsanın (taşınmazın) satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ ya yetki verilmesi talebi.

S. NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

METREKARE

1

Alpağut

189

522

208,07 m²

2

Alpağut

189

523

186,50 m²

3

Alpağut

189

524

211,18 m²

4

Alpağut

189

525

102,74 m²

5

Alpağut

189

267

335,15 m²

6

Alpağut

189

374

311,67 m²

7

Alpağut

210

1

535,00 m²

8

Alpağut

215

17

480,00 m²

9

Alpağut

214

42

445,00 m²

10

Alpağut

214

43

384,00 m²

11

Alpağut

1101

1

1358,46 m²

12

Ballık

37

4

3.372,76 m²

13

Doğu

799

1

2.868,38 m²

14

Doğu

809

2

6.942,97 m²

15

Doğu

848

3

978,84 m²

16

Kemalpaşa

114

401

466,00 m²

17

Kemalpaşa

114

402

552,00 m²

18

Kemalpaşa

114

403

401,00 m²

19

Kemalpaşa

114

404

400,00 m²

20

Kemalpaşa

114

405

452,00 m²

21

Kemalpaşa

114

406

442,00 m²

22

Kemalpaşa

114

407

422,00 m²

23

Kemalpaşa

114

408

415,00 m²

24

Kemalpaşa

1664

5

285,00 m²

25

Kemalpaşa

1664

6

341,00 m²

26

Kemalpaşa

1664

7

391,00 m²

27

Kemalpaşa

1664

8

343,00 m²

28

Kemalpaşa

1664

9

391,00 m²

29

Kemalpaşa

1664

10

412,00 m²

30

Kemalpaşa

1664

11

436,00 m²

2/4

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 Yapılan Meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile listede bilgisi bulunan, 12 sıra numaralı, Ballık Mahallesi 37 ada 4 numaralı parselde kayıtlı 3.372,76 m² lik taşınmazın satışı hususunun meclis gündeminden çıkarılmasına karar verilmiş olup;

 

S. NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

METREKARE

1

Alpağut

189

522

208,07 m²

2

Alpağut

189

523

186,50 m²

3

Alpağut

189

524

211,18 m²

4

Alpağut

189

525

102,74 m²

5

Alpağut

189

267

335,15 m²

6

Alpağut

189

374

311,67 m²

7

Alpağut

210

1

535,00 m²

8

Alpağut

215

17

480,00 m²

9

Alpağut

214

42

445,00 m²

10

Alpağut

214

43

384,00 m²

11

Alpağut

1101

1

1358,46 m²

12

Doğu

799

1

2.868,38 m²

13

Doğu

809

2

6.942,97 m²

14

Doğu

848

3

978,84 m²

15

Kemalpaşa

114

401

466,00 m²

16

Kemalpaşa

114

402

552,00 m²

17

Kemalpaşa

114

403

401,00 m²

18

Kemalpaşa

114

404

400,00 m²

19

Kemalpaşa

114

405

452,00 m²

20

Kemalpaşa

114

406

442,00 m²

21

Kemalpaşa

114

407

422,00 m²

22

Kemalpaşa

114

408

415,00 m²

23

Kemalpaşa

1664

5

285,00 m²

24

Kemalpaşa

1664

6

341,00 m²

25

Kemalpaşa

1664

7

391,00 m²

26

Kemalpaşa

1664

8

343,00 m²

27

Kemalpaşa

1664

9

391,00 m²

28

Kemalpaşa

1664

10

412,00 m²

29

Kemalpaşa

1664

11

436,00 m²

 

     yukarıdaki listede bilgileri bulunan 29 adet taşınmazın satışının yapılabilmesi adına Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ ya yetki verilmesi hususu Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Ret), Alaattin KESKİN (Ret), Celal GÜLERCAN (Ret) ve Zafer GÜVEN’ in (Ret) oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

 

   GÜNDEMİN 7. MADDESİ

   KARAR NO: 111 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 2024 yılı Ocak ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

  Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile;

3/4

Belediye Meclisinin 2024 yılı Ocak ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının 5 Ocak Cuma günü saat 14:00’ de yapılmasına karar verildi.

 

   EK GÜNDEM MADDESİ

   Arkadaşlar, 2023 Yılı Aralık ayı meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmıştır.       

   Meclis gündeminde olmayan ve Meclisimize görüşülmesi amacıyla;

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünce: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan Ulukışla Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı ödenek aktarma cetveli Ek’ te sunulmuş olup onaylanması talebi.

   Ek gündem maddesinin meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

   Yapılan meclis oylamasında:

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile ek gündem maddesinin meclis gündemine alınarak görüşülmesine karar verildi.

 

  GÜNDEMİN 8. MADDESİ

   KARAR NO:112 Mali Hizmetler Müdürlüğünce: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan Ulukışla Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı ödenek aktarma cetveli Ek’ te sunulmuş olup onaylanması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

   Yapılan meclis oylamasında,

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan Ulukışla Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı ödenek aktarma cetvelinin onaylanmasına karar verildi.

 

 

    GÜNDEMİN 9. MADDESİ: Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

    Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması bitmiştir.

    Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler olup, siz sayın meclis üyelerimiz söylemek istedikleriniz varsa söz alıp söyleyebilirler dedi.

    Söz almak isteyen olmadığından, Meclis Başkanı meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek oturumu kapattığını söyledi. 01.12.2023 Cuma günü saat 14:45 de.

 

 

 

 

 

 

         Ali UĞURLU                               Sibel TUNÇKANAT                           Çelebi DEMİRKOL

      Belediye Başkanı                                 Meclis Üyesi                                       Meclis Üyesi

      Meclis Başkanı                                      Kâtip Üye                                            Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

4/4