ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

2024 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

T.C.

ULUKIŞLA BELEDİYE MECLİSİ

2024 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR KÂĞIDI

KARAR TARİHİ: 08.02.2024                                                                                                    OTURUM NO:2

Belediye Meclisini Teşekkül edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı   :Ali UĞURLU (Belediye Başkanı)

Meclis Üyeleri     :Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN,  Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL,  Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN

    Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 08.02.2024 tarihi Perşembe günü saat 14.00 de Şubat ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

    Meclis Başkanı; Arkadaşlar 2024 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz. Gündem maddelerini okuyorum. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

 

    GÜNDEMİN 1. MADDESİ: Açılış ve Meclis Yoklamasının yapılması.

 

   TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Meclis toplantısına, meclis üyelerinden Çelebi DEMİRKOL mazereti olması sebebiyle, Meclis Başkanlığına mazeret dilekçesi sunmuş ve meclis toplantısına katılmamıştır.

   TOPLANTIYA KATILANLAR: Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN, Celal GÜLERCAN, Hasan Ercüment AKYOL, Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN Meclis toplantısına katılmışlardır.

 

    Meclis Başkanı: Mazeret dilekçesi sunan meclis üyesi Çelebi DEMİRKOL, Şubat ayı olağan Meclis toplantısına katılmamıştır.

     Arkadaşlar, meclis üyesi Çelebi DEMİRKOL, meclis başkanlığımıza sunmuş olduğu mazeret dilekçesine istinaden izinli sayılmasını meclis oylamasına sunuyorum dedi.

     Yapılan meclis oylamasında;

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile meclis üyesi Çelebi DEMİRKOL’ un sunmuş olduğu mazeret dilekçesi kabul edilerek 08.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz olağan meclis toplantısında izinli sayılmasına karar verildi.

 

 

    GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündemimizin diğer maddelerine geçmeden önce sizleri Ulu Önder ATATÜRK ve Silah Arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız hep birlikte okundu.

Meclis gündeminin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

    GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

    KARAR NO:9 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 05.01.2024 tarih ve 6 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 25.01.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Alpağut Mahallesi 236 ada 10 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile 25.01.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Alpağut Mahallesi 236 ada 10 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

 

1/5

   GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

   KARAR NO: 10 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 05.01.2024 tarih ve 7 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 25.01.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Kadılar Mahallesi 76 ada 1 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile 25.01.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, İlçemiz Kadılar Mahallesi 76 ada 1 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 5. MADDESİ

   KARAR NO:11 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Gümüştaş Madencilik ve Tic. A.Ş. tarafından 2023 model Ford marka Transit 350M VAN BEV 135KW Trend At tipli aracın (Şasi No:NM0EXXTTREPS13439, Motor No: PS13436) Belediyemiz Hizmetlerinde (Cenaze Nakil Aracı) kullanılmak üzere Belediye Başkanlığımıza şartsız (ivazsız) olarak hibe (bağış) yapılması talebi 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin L bendi gereğince Başkanlık Makamı Oluru ile kabul edilmiş olup, söz konusu aracın Belediyemiz adına Trafik Tescil ve Noter Araç Bağış Sözleşmelerinin yapılabilmesi adına Meclis kararı alınması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile Gümüştaş Madencilik ve Tic. A.Ş. tarafından 2023 model Ford marka Transit 350M VAN BEV 135KW Trend At tipli aracın (Şasi No:NM0EXXTTREPS13439, Motor No: PS13436) Belediyemiz Hizmetlerinde (Cenaze Nakil Aracı) kullanılmak üzere Belediye Başkanlığımıza şartsız (ivazsız) olarak hibe (bağış) yapılması talebi 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin L bendi gereğince Başkanlık Makamı Oluru ile kabul edilmiş olup, söz konusu aracın Belediyemiz adına Trafik Tescil ve Noter Araç Bağış Sözleşmelerinin yapılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 6. MADDESİ

   KARAR NO: 12 Yazı İşleri Müdürlüğünce: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin (n) bendine göre: “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin kabul etmek” gibi iş ve işlemler Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında bulunduğundan; İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ‘Adana-Ankara/15’ adlı sokak isminin ‘Prof. Dr. Duygu KUZUM’ sokak olarak değiştirilmesi talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ‘Adana-Ankara/15’ adlı sokak isminin ‘Prof. Dr. Duygu KUZUM’ sokak olarak değiştirilmesine karar verildi.

 

    GÜNDEMİN 7. MADDESİ

    KARAR NO: 13 Fen İşleri Müdürlüğünce: Mülkiyetleri Belediye Başkanlığımıza ait aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan 10 adet arsanın (taşınmazın) satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ ya yetki verilmesi talebi.

 

2/5

 

S. NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

METREKARE

1

Kemalpaşa

1962

1

435,79 m²

2

Kemalpaşa

1962

2

406,12 m²

3

Kemalpaşa

1962

3

408,63 m²

4

Kemalpaşa

1962

4

409,77 m²

5

Kemalpaşa

1962

5

406,17 m²

6

Kemalpaşa

1962

6

402,55 m²

7

Kemalpaşa

1962

7

404,07 m²

8

Kemalpaşa

1962

8

407,57 m²

9

Kemalpaşa

1962

9

411,54 m²

10

Kemalpaşa

1962

10

403,11 m²

 

Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Ret), Alaattin KESKİN (Ret), Celal GÜLERCAN (Ret) ve Zafer GÜVEN’ in (Ret)  oyu ve oy çokluğu ile tabloda bilgileri bulunan 10 adet arsanın (taşınmazın) satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ ya yetki verilmesine karar verildi.

 

  GÜNDEMİN 8. MADDESİ

    KARAR NO: 14 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 1412 ada 4 parselde kayıtlı 29,47 m² arsanın (taşınmazın), Belediyemize ait olan 29,29 m² hissesinin satışının yapılması için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ ya yetki verilmesi talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 1412 ada 4 parselde kayıtlı 29,47 m² arsanın (taşınmazın), Belediyemize ait olan 29,29 m² hissesinin satışının yapılması için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ ya yetki verilmesine karar verildi.

 

  GÜNDEMİN 9. MADDESİ

    KARAR NO:15 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Alpağut Mahallesi 215 ada 36 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Alpağut Mahallesi 215 ada 36 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

  GÜNDEMİN 10. MADDESİ

    KARAR NO:16 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 132 ada 9 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılması talebi.

 Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile;

3/5

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 132 ada 9 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 11. MADDESİ

   KARAR NO:17 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Hürriyet Mahallesi 163 ada 99 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılması talebi.

 Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Hürriyet Mahallesi 163 ada 99 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 12. MADDESİ

   KARAR NO:18 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 110 ada 7 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi.

 Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 110 ada 7 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

  GÜNDEMİN 13. MADDESİ

    KARAR NO:19 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 130 ada 17 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi.

 Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 130 ada 17 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

  GÜNDEMİN 14. MADDESİ

    KARAR NO:20 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Hürriyet Mahallesi 161 ada 8 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi.

 Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Hürriyet Mahallesi 161 ada 8 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ

    KARAR NO:21 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisince 2024 yılı Mart ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi talebi.

 

 

4/5

 Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisince 2024 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısının 4 Mart Pazartesi saat 11:00’ de yapılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 16. MADDESİ: Dilek ve Temenniler ve Kapanış.

 

   Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması bitmiştir.

   Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler olup, siz sayın meclis üyelerimiz söylemek istedikleriniz varsa söz alıp söyleyebilirler dedi.

   Söz almak isteyen olmadığından, Meclis Başkanı meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek oturumu kapattığını söyledi. 08.02.2024 Perşembe günü saat:14.50 de.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ali UĞURLU                              Sibel TUNÇKANAT                                Ali YALÇIN

       Belediye Başkanı                                Meclis Üyesi                                       Meclis Üyesi

        Meclis Başkanı                                    Kâtip Üye                                            Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5