ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

2024 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

T.C.

ULUKIŞLA BELEDİYE MECLİSİ

2024 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR KÂĞIDI

KARAR TARİHİ: 05.01.2024                                                                                                    OTURUM NO:1

Belediye Meclisini Teşekkül edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı   :Ali UĞURLU (Belediye Başkanı)

Meclis Üyeleri     :Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN,  Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL,  Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN

 

    Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 05.01.2024 tarihi Cuma günü saat 14.00 de Ocak ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

    Meclis Başkanı; Arkadaşlar 2024 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz. Gündem maddelerini okuyorum. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

 

    GÜNDEMİN 1. MADDESİ: Açılış ve Meclis Yoklamasının yapılması.

 

   TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Meclis toplantısı, meclis üyelerinin tam iştirakiyle toplanmıştır.

 

   TOPLANTIYA KATILANLAR: Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN, Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL, Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN Meclis toplantısına katılmışlardır.

 

    GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündemimizin diğer maddelerine geçmeden önce sizleri Ulu Önder ATATÜRK ve Silah Arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız hep birlikte okundu.

Meclis gündeminin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

    GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

    KARAR NO:1 Zabıta Komiserliğince: Belediye Başkanlığımızca 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15 inci maddesinin (b) bendi gereğince hazırlanan ve Belediye Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen, Ulukışla Belediyesi Zabıta Tembihnamesinde belirtilen ve 2023 yılında uygulanan ceza oranlarına %50 artırım yapmak suretiyle ortaya çıkacak ceza oranlarının 2024 yılında uygulanması için karar alınması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile Ulukışla Belediyesi Zabıta Tembihnamesinde belirtilen ve 2023 yılında uygulanan ceza oranlarına %50 artırım yapmak suretiyle ortaya çıkacak ceza oranlarının 2024 yılında uygulanmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

   KARAR NO: 2 Zabıta Komiserliğince: Belediyemiz zabıta personelinin fazla mesai ücretlerinin 6682 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kurulu Kanunu 2024 Yılı B.K(K) Cet. IIB-1 göre belirlenmesi talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

 

 

 

1/4

    

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile 6682 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kurulu Kanunu 2024 Yılı B.K(K) Cet. IIB-1 göre Zabıta personeli aylık fazla mesai ücreti sınırının 1.333,00 (binüçyüzotuzüç) Türk Lirası olduğu göründüğünden; Zabıta personeli fazla mesai ücretinin 1.333,00 (binüçyüzotuzüç) Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 5. MADDESİ

   KARAR NO:3 Yazı İşleri Müdürlüğünce: 5393 Sayılı Belediye Kanunu Denetim Komisyonları alt başlığı 25 nci Maddesi hükümlerine göre, 2024 yılı içerisinde Belediye Meclisince bir yılı geçmemek ve görev süresini belirlenmesi kaydı ile meclis üyeleri arasından en az üç (3) en fazla beş (5) kişinin gizli oyla Denetim Komisyonuna üye seçimi talebi, Meclis üyelerince incelenip görüşülmesinin ardından Yazı İşleri Müdür V. Merve HASALTUN ANBAROĞLU tarafından dağıtılan 10 (on) adet zarf ve mühürlü kâğıt, gizli oy kullanacak olan meclis üyelerine dağıtıldı ve müteakiben gizli oylamaya geçildi.

 

       Yapılan gizli oylamada:

1.      Zarf: Ali YALÇIN, Sibel TUNÇKANAT, Ali Hürriyet ÜNER

2.      Zarf: Ali YALÇIN, Sibel TUNÇKANAT, Ali Hürriyet ÜNER

3.      Zarf: Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN, Sibel TUNÇKANAT

4.      Zarf: Ali Hürriyet ÜNER, Sibel TUNÇKANAT, Ali YALÇIN

5.      Zarf: Ali YALÇIN, Sibel TUNÇKANAT, Ali Hürriyet ÜNER

6.       Zarf: Ali Hürriyet ÜNER, Sibel TUNÇKANAT, Ali YALÇIN

7.      Zarf: Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN, Sibel TUNÇKANAT

8.      Zarf: Ali YALÇIN, Sibel TUNÇKANAT, Ali Hürriyet ÜNER

9.      Zarf: Ali YALÇIN, Sibel TUNÇKANAT, Ali Hürriyet ÜNER

10.  Zarf: Sibel TUNÇKANAT, Ali YALÇIN, Ali Hürriyet ÜNER olmak üzere,

Başkanlık divanı kâtip üyelerince yapılan sayıma göre toplam 10 (on) adet kapalı zarf olduğu, zarf içerisinde yazılı adayların aldığı oy dağılımının ise:

     Meclis üyesi Ali YALÇIN 10 (on) oy,

     Meclis üyesi Sibel TUNÇKANAT 10 (on) oy,

     Meclis üyesi Ali Hürriyet ÜNER ise 10 (on) oy aldığı yapılan sayımda tespit edildi.

 

   Meclis tarafından yapılan gizli oylama neticesinde: 2024 yılı Ocak ayının 5 inci gününden başlamak üzere, 2024 yılı Mart ayının 31 inci gününe kadar meclis denetim komisyonunda görev yapmak üzere, meclis üyelerinden Ali YALÇIN, Sibel TUNÇKANAT ve Ali Hürriyet ÜNER seçilerek karara bağlandı.

 

   GÜNDEMİN 6. MADDESİ

   KARAR NO: 4 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Başkanlığımızın hukuki iş ve işlemlerinin takip edilmesi, kurumumuzu temsilen davalara katılması amacıyla 2024 yılında bir avukatla çalışılması için onay verilmesi talebi.

Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile Belediye Başkanlığımızın hukuki iş ve işlemlerinin takip edilmesi, kurumumuzu temsilen davalara katılması amacıyla 2024 yılında bir avukatla çalışılmasına karar verildi.

 

 

2/4

 

    GÜNDEMİN 7. MADDESİ

   KARAR NO: 5 Yazı İşleri Müdürlüğünce: 5393 Sayılı Belediye Kanunu Meclis Toplantısı alt başlığı Madde 20 “ Meclis resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir, her yıl bir ay tatil kararı alabilir” denilmektedir. İlgili Kanunun 20’inci Maddesinde geçen bu hükme göre Belediye Meclisinin 2024 yılı içerisinde tatil edeceği ayın belirlenmesi talebi.

Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisinin 2024 yılı içerisinde Ağustos ayında tatil edilmesine karar verildi.

 

  GÜNDEMİN 8. MADDESİ

   KARAR NO: 6 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Alpağut Mahallesi 236 ada 10 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Alpağut Mahallesi 236 ada 10 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

  GÜNDEMİN 9. MADDESİ

   KARAR NO:7 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Kadılar Mahallesi 76 ada 1 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Kadılar Mahallesi 76 ada 1 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

  GÜNDEMİN 10. MADDESİ

    KARAR NO:8 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisince 2024 yılı Şubat ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi talebi.

 Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Ali Hürriyet ÜNER (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisince 2024 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısının 8 Şubat Perşembe saat 14:00’ de yapılmasına karar verildi.

 

 

 

 

3/4

 

   GÜNDEMİN 11. MADDESİ: Dilek ve Temenniler ve Kapanış.

 

   Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması bitmiştir.

   Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler olup, siz sayın meclis üyelerimiz söylemek istedikleriniz varsa söz alıp söyleyebilirler dedi.

   Söz almak isteyen olmadığından, Meclis Başkanı meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek oturumu kapattığını söyledi. 05.01.2024 Cuma günü saat:15.30 da.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ali UĞURLU                                Sibel TUNÇKANAT                           Çelebi DEMİRKOL

     Belediye Başkanı                                  Meclis Üyesi                                       Meclis Üyesi

     Meclis Başkanı                                       Kâtip Üye                                            Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4