ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

2024 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

T.C.

ULUKIŞLA BELEDİYE MECLİSİ

2024 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR KÂĞIDI

KARAR TARİHİ: 13.04.2024                                                                                                    OTURUM NO:4

Belediye Meclisini Teşekkül edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı : Ali UĞURLU (Belediye Başkanı)

Meclis Üyeleri  : Ahmet AKTUĞ, Ahmet PEKEL, Ali ÜNLÜ, Ali YALÇIN, Fatma TUNÇKANAT, Metin UÇAR, Murat CANBULAT, Ömer Haluk AKYOL ve Sibel TUNÇKANAT

  

      Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 13.04.2024 tarihi Cumartesi günü saat 11.00 de Nisan ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

 

      Meclis Başkanı; Arkadaşlar 2024 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz. Gündem maddelerini okuyorum. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

 

      GÜNDEMİN 1. MADDESİ: Açılış ve Meclis Yoklamasının yapılması.

 

      TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Meclis toplantısı, meclis üyelerinin tam iştirakiyle toplanmıştır.

 

      TOPLANTIYA KATILANLAR: Ahmet AKTUĞ, Ahmet PEKEL, Ali ÜNLÜ, Ali YALÇIN, Fatma TUNÇKANAT, Metin UÇAR, Murat CANBULAT, Ömer Haluk AKYOL ve Sibel TUNÇKANAT Meclis toplantısına katılmışlardır.

 

      GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündemimizin diğer maddelerine geçmeden önce sizleri Ulu Önder ATATÜRK ve Silah Arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız hep birlikte okundu.

Meclis gündeminin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

      GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

      KARAR NO: 30 Yazı İşleri Müdürlüğünce: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19 uncu maddesi gereğince gizli oylama ile Belediye Meclisi Başkanlık Divanında 2 (iki) Yıllığına görev yapmak üzere 1 inci ve 2 inci Başkan vekili seçiminin yapılması talebi.

      Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci Maddesine göre Başkanlık divanında görev yapmak üzere kâtip üye seçiminin yapılması için Belediye Meclisinin en genç üyeleri olan Ahmet PEKEL ile

 Murat CANBULAT kâtip üye olarak yerlerini aldılar.

       Meclis Başkanı, Arkadaşlar Belediye Meclisi Başkanlık Divanında 2 (iki) Yıllığına görev yapmak üzere 1 inci ve 2 inci Başkan vekilliğine aday olanlar ellerini kaldırsın dedi.

      Meclis üyelerinden;

1. Ahmet PEKEL

2. Ali YALÇIN

3.Ömer Haluk AKYOL

4.Metin UÇAR aday olduklarını açıkladılar.

      Yazı İşleri Müdür V. Merve HASALTUN ANBAROĞLU tarafından meclis üyelerine zarf ve oy pusulasının dağıtılmasının ardından kapalı zarf usulü (gizli) oylamaya geçildi.

      Yapılan kapalı zarf usulü (gizli) oylamada, on adet kapalı zarf Belediye Meclisinin en genç üyesi olan Murat CANBULAT tarafından açılarak yüksek sesle ve yazılı oy pusulalarını göstererek meclis üyelerine okundu. Açılan zarflara göre:

 1. Zarf:  Ahmet PEKEL (1 inci), Ali YALÇIN (2 inci)
 2. Zarf:  Ahmet PEKEL (1 inci), Ali YALÇIN (2 inci)
 3. Zarf:  Ahmet PEKEL (1 inci), Ali YALÇIN (2 inci)
 4. Zarf:  Ömer Haluk AKYOL (1 inci), Metin UÇAR (2 inci)

 

1/7

 1. Zarf:  Ahmet PEKEL (1 inci), Ali YALÇIN (2 inci)
 2. Zarf:  Ömer Haluk AKYOL (1 inci), Metin UÇAR (2 inci)
 3. Zarf:  Metin UÇAR (1 inci)
 4. Zarf:  Ahmet PEKEL (1 inci), Ali YALÇIN (2 inci)
 5. Zarf:  Ahmet PEKEL (1 inci), Ali YALÇIN (2 inci)
 6. Zarf:  Ömer Haluk AKYOL (1 inci), Metin UÇAR (2 inci)

 

      Adayların açılan zarf sırasına göre isimleri kayıt altına alındı.

Adayları almış olduğu oy dağılımı ise:

 1. Ahmet PEKEL (1 inci Başkan Vekili Adayı)   6 (altı) oy

2.      Ömer Haluk AKYOL (1 inci Başkan Vekili Adayı)   3(üç) oy

3.      Ali YALÇIN (2 inci Başkan Vekili Adayı)   6 (altı) oy

4.       Metin UÇAR (2 inci Başkan Vekili Adayı)   4 (dört) oy aldıkları yapılan sayımda tespit edildi.

      

       Meclis tarafından yapılan gizli oylama neticesinde: Belediye Meclisi Başkanlık Divanında 2 (iki) yıllığına görev yapmak üzere 1 inci Başkan Vekili olarak Ahmet PEKEL ve 2 inci Başkan Vekili Ali YALÇIN seçilerek karara bağlandı.

 

 

    GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

    KARAR NO:31 Yazı İşleri Müdürlüğünce: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19 uncu maddesi gereğince gizli oylama ile Belediye Meclisi Başkanlık Divanında 2 (iki) Yıllığına görev yapmak üzere asıl kâtip üye seçiminin yapılması talebi.

      Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci Maddesine göre Başkanlık divanında görev yapmak üzere kâtip üye seçiminin yapılması için Belediye Meclisinin en genç üyeleri olan Ahmet PEKEL ile

 Murat CANBULAT kâtip üye olarak yerlerini aldılar.

       Meclis Başkanı, Arkadaşlar Belediye Meclisi Başkanlık Divanında 2 (iki) Yıllığına görev yapmak üzere asıl kâtip üyeliğine aday olanlar ellerini kaldırsın dedi.

      Meclis üyelerinden;

1. Ali ÜNLÜ

2. Sibel TUNÇKANAT

3. Murat CANBULAT

4. Fatma TUNÇKANAT aday olduklarını açıkladılar.

      Yazı İşleri Müdür V. Merve HASALTUN ANBAROĞLU tarafından meclis üyelerine zarf ve oy pusulasının dağıtılmasının ardından kapalı zarf usulü (gizli) oylamaya geçildi.

      Yapılan kapalı zarf usulü (gizli) oylamada, on adet kapalı zarf Meclis en genç üyelerinden olan Murat CANBULAT tarafından açılarak yüksek sesle ve yazılı oy pusulalarını göstererek meclis üyelerine okundu. Açılan zarflara göre:

 1. Zarf:  Ali ÜNLÜ, Sibel TUNÇKANAT
 2. Zarf:  Ali ÜNLÜ, Sibel TUNÇKANAT
 3. Zarf:  Ali ÜNLÜ, Sibel TUNÇKANAT
 4. Zarf:  Murat CANBULAT, Fatma TUNÇKANAT
 5. Zarf:  Murat CANBULAT, Fatma TUNÇKANAT
 6. Zarf:  Ali ÜNLÜ, Sibel TUNÇKANAT
 7. Zarf:  Ali ÜNLÜ, Sibel TUNÇKANAT
 8. Zarf:  Fatma TUNÇKANAT, Murat CANBULAT
 9. Zarf:  Ali ÜNLÜ, Sibel TUNÇKANAT
 10. Zarf:  Fatma TUNÇKANAT, Murat CANBULAT

     Adayların açılan zarf sırasına göre isimleri kayıt altına alındı.

Adayları almış olduğu oy dağılımı ise:

 1. Ali ÜNLÜ                    6 (altı) oy

2.      Sibel TUNÇKANAT   6 (altı) oy

 1. Fatma TUNÇKANAT  4 (dört) oy
 2. Murat CANBULAT      4 (dört)oy aldıkları yapılan sayımda tespit edildi.

 

 

2/7

       Meclis tarafından yapılan gizli oylama neticesinde: Belediye Meclisi Başkanlık Divanında 2 (iki) Yıllığına görev yapmak üzere asıl kâtip üye olarak Ali ÜNLÜ ile Sibel TUNÇKANAT seçilerek karara bağlandı.

 

 

      GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

      KARAR NO: 32 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 19 uncu Maddesi gereğince,  Belediye Meclisi Başkanlık Divanında 2 (iki) Yıllığına görev yapmak üzere yedek kâtip üye seçiminin yapılması talebi.

       Meclis Başkanı, Arkadaşlar Belediye Meclisi Başkanlık Divanında 2 (iki) Yıllığına görev yapmak üzere yedek kâtip üyeliğine aday olanlar ellerini kaldırsın dedi.

      Meclis üyelerinden;

1. Ali YALÇIN

2. Ahmet AKTUĞ aday olduklarını açıkladılar.

      Yazı İşleri Müdür V. Merve HASALTUN ANBAROĞLU tarafından meclis üyelerine zarf ve oy pusulasının dağıtılmasının ardından kapalı zarf usulü (gizli) oylamaya geçildi.

      Yapılan kapalı zarf usulü (gizli) oylamada, on adet kapalı zarf Meclis kâtip üyesi Ali ÜNLÜ tarafından açılarak yüksek sesle ve yazılı oy pusulalarını göstererek meclis üyelerine okundu. Açılan zarflara göre:

 1. Zarf:  Ali YALÇIN, Ahmet AKTUĞ
 2. Zarf:  Ali YALÇIN, Ahmet AKTUĞ
 3. Zarf:  Ali YALÇIN, Ahmet AKTUĞ
 4. Zarf:  Ahmet AKTUĞ, Ali YALÇIN
 5. Zarf:  BOŞ
 6. Zarf:  BOŞ
 7. Zarf:  BOŞ
 8. Zarf:  BOŞ
 9. Zarf:  Ali YALÇIN, Ahmet AKTUĞ
 10. Zarf:  Ali YALÇIN, Ahmet AKTUĞ

     Adayların açılan zarf sırasına göre isimleri kayıt altına alındı.

Adayları almış olduğu oy dağılımı ise:

 1. Ali YALÇIN        6 (altı) oy

2.      Ahmet AKTUĞ   6 (altı) oy aldıkları yapılan sayımda tespit edildi.

    

      Meclis tarafından yapılan gizli oylama neticesinde: Belediye Meclisi Başkanlık Divanında 2 (iki) Yıllığına görev yapmak üzere yedek kâtip üye olarak Ali YALÇIN ile Ahmet AKTUĞ seçilerek karara bağlandı.

 

 

      GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

      KARAR NO: 33 Yazı İşleri Müdürlüğünce: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33 üncü maddesinin (b) bendi gereğince gizli oy ile Belediyemiz Encümeninde 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere Belediye Encümen üyelerinin seçilmesi talebi.

      Meclis Başkanı, Arkadaşlar Belediyemiz Encümeninde 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere Encümen üyeliğine aday olanlar ellerini kaldırsın dedi.

      Meclis üyelerinden;

1. Ali ÜNLÜ

2. Ahmet AKTUĞ

3. Metin UÇAR

4. Ömer Haluk AKYOL aday olduklarını açıkladılar.

      Yazı İşleri Müdür V. Merve HASALTUN ANBAROĞLU tarafından meclis üyelerine zarf ve oy pusulasının dağıtılmasının ardından kapalı zarf usulü (gizli) oylamaya geçildi.

      Yapılan kapalı zarf usulü (gizli) oylamada, on adet kapalı zarf Meclis kâtip üyesi Ali ÜNLÜ tarafından açılarak yüksek sesle ve yazılı oy pusulalarını göstererek meclis üyelerine okundu. Açılan zarflara göre:

 

3/7

 1. Zarf:   Ali ÜNLÜ, Ahmet AKTUĞ
 2. Zarf:   Ali ÜNLÜ, Ahmet AKTUĞ
 3. Zarf:    Metin UÇAR, Ömer Haluk AKYOL
 4. Zarf:    Ali ÜNLÜ, Ahmet AKTUĞ
 5. Zarf:   Ali ÜNLÜ, Ahmet AKTUĞ
 6. Zarf:   Ali ÜNLÜ, Ahmet AKTUĞ
 7. Zarf:   Metin UÇAR, Ömer Haluk AKYOL
 8. Zarf:    Ali ÜNLÜ, Ahmet AKTUĞ
 9. Zarf:    Metin UÇAR, Ömer Haluk AKYOL
 10. Zarf:  Ömer Haluk AKYOL, Metin UÇAR

 Adayların açılan zarf sırasına göre isimleri kayıt altına alındı.

Adayları almış olduğu oy dağılımı ise:

 1. Ahmet AKTUĞ              6 (altı) oy

2.      Metin UÇAR                  4 (dört) oy

3.      Ali ÜNLÜ                      6 (altı) oy

 1. Ömer Haluk AKYOL     4 (dört) oy aldıkları yapılan sayımda tespit edildi.

      

       Meclis tarafından yapılan gizli oylama neticesinde: Belediyemiz Encümeninde 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere Belediye Encümen üyesi olarak Ahmet AKTUĞ ile Ali ÜNLÜ seçilerek karara bağlandı.

 

 

      GÜNDEMİN 7. MADDESİ

      KARAR NO: 34 Yazı İşleri Müdürlüğünce: 5393 Sayılı Belediye Kanunu Denetim Komisyonları alt başlığı 25 nci Maddesi hükümlerine göre, 2024 yılı içerisinde Belediye Meclisince bir yılı geçmemek ve görev süresini belirlenmesi kaydı ile meclis üyeleri arasından en az üç (3) en fazla beş (5) kişinin gizli oyla Meclis Denetim Komisyonuna üye seçimi talebi.

      Meclis Başkanı, Arkadaşlar 2024 yılı içerisinde Meclis Denetim Komisyonu üyeliğine aday olanlar ellerini kaldırsın dedi.

      Meclis üyelerinden;

1. Sibel TUNÇKANAT

2. Ali YALÇIN ve

3. Metin UÇAR aday olduklarını açıkladılar.

      Yazı İşleri Müdür V. Merve HASALTUN ANBAROĞLU tarafından meclis üyelerine zarf ve oy pusulasının dağıtılmasının ardından kapalı zarf usulü (gizli) oylamaya geçildi.

      Yapılan kapalı zarf usulü (gizli) oylamada, on adet kapalı zarf Meclis kâtip üyesi Ali ÜNLÜ tarafından açılarak yüksek sesle ve yazılı oy pusulalarını göstererek meclis üyelerine okundu. Açılan zarflara göre:

 1. Zarf:   Sibel TUNÇKANAT, Ali YALÇIN, Metin UÇAR
 2. Zarf:   Metin UÇAR, Ali YALÇIN, Sibel TUNÇKANAT
 3. Zarf:   Sibel TUNÇKANAT, Ali YALÇIN, Metin UÇAR
 4. Zarf:   Ali YALÇIN, Sibel TUNÇKANAT, Metin UÇAR
 5. Zarf:   Metin UÇAR, Ali YALÇIN, Sibel TUNÇKANAT
 6. Zarf:   Sibel TUNÇKANAT, Ali YALÇIN, Metin UÇAR
 7. Zarf:   Sibel TUNÇKANAT, Ali YALÇIN, Metin UÇAR
 8. Zarf:   Sibel TUNÇKANAT, Ali YALÇIN, Metin UÇAR
 9. Zarf:   Ali YALÇIN, Sibel TUNÇKANAT, Metin UÇAR
 10. Zarf:   Sibel TUNÇKANAT, Ali YALÇIN, Metin UÇAR

Adayların açılan zarf sırasına göre isimleri kayıt altına alındı.

Adayları almış olduğu oy dağılımı ise:

 1. Sibel TUNÇKANAT     10 (on) oy

2.      Ali YALÇIN                  10 (on) oy

3.      Metin UÇAR                  10 (on) oy aldıkları yapılan sayımda tespit edildi.

 

 

 

4/7

      

      Meclis tarafından yapılan gizli oylama neticesinde: 2024 yılı Nisan ayının 13 üncü gününden başlamak üzere, 2024 yılı Aralık ayının 31 inci gününe kadar Meclis Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere, meclis üyelerinden Sibel TUNÇKANAT, Ali YALÇIN ve Metin UÇAR seçilerek karara bağlandı.

 

 

      GÜNDEMİN 8. MADDESİ

      KARAR NO: 35 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 21 inci maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisinde 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna en az üç/en fazla beş üyenin seçilmesi talebi.

   Meclis Başkanı, Arkadaşlar Belediye Meclisi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere aday olanlar ellerini kaldırsın dedi. Meclis üyelerinden Ali ÜNLÜ, Ahmet PEKEL ve Ömer Haluk AKYOL aday olduklarını söylediler.

   Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Haluk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna 2024 yılı Nisan ayının 13 üncü gününden başlayarak 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyelerinden Ali ÜNLÜ, Ahmet PEKEL ve Ömer Haluk AKYOL seçilerek karara bağlandı.

 

 

      GÜNDEMİN 9. MADDESİ

      KARAR NO: 36 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 21 inci maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisinde 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere Meclis İmar Komisyonuna en az üç/en fazla beş üyenin seçilmesi talebi.

     Meclis Başkanı, Arkadaşlar Belediye Meclisi Meclis İmar Komisyonunda 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere aday olanlar ellerini kaldırsın dedi. Meclis üyelerinden Ahmet AKTUĞ, Ali YALÇIN ve Murat CANBULAT aday olduklarını söylediler.

   Yapılan Meclis oylamasında,

     Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Haluk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisi Meclis İmar Komisyonuna 2024 yılı Nisan ayının 13 üncü gününden başlayarak 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyelerinden Ahmet AKTUĞ, Ali YALÇIN ve Murat CANBULAT seçilerek karara bağlandı.

 

 

      GÜNDEMİN 10. MADDESİ

      KARAR NO: 37 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Üyesi bulunduğumuz NİĞKAD-BİR olağan Meclis toplantılarına katılmak ve ilgili faaliyetleri takip edilmesi için bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi talebi.

      Meclis Başkanı aday olmak isteyen Meclis üyelerimiz el kaldırarak adaylığını açıklayabilir demesi üzerine Meclis üyelerinden Sibel TUNÇKANAT ile Ali YALÇIN üyesi bulunduğumuz NİĞKAD-BİR olağan Meclis toplantılarına katılmak ve ilgili faaliyetleri takip edilmesi için aday olduklarını söylediler.

 

    Yapılan Meclis oylamasında,  

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Haluk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile NİĞKAD-BİR olağan Meclis toplantılarına katılmak ve ilgili faaliyetleri takip edilmesi için asil üye olarak Sibel TUNÇKANAT, yedek üye olarak da Ali YALÇIN’ ın Birlik çalışmalarına katılmasına karar verildi.

 

 

 

5/7

      GÜNDEMİN 11. MADDESİ

      KARAR NO: 38 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Üyesi bulunduğumuz NİSHAB olağan Meclis toplantılarına katılmak ve ilgili faaliyetleri takip edilmesi için bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi talebi.

      Meclis Başkanı aday olmak isteyen Meclis üyelerimiz el kaldırarak adaylığını açıklayabilir demesi üzerine Meclis üyelerinden Ahmet PEKEL ile Ahmet AKTUĞ üyesi bulunduğumuz NİSHAB olağan Meclis toplantılarına katılmak ve ilgili faaliyetleri takip edilmesi için aday olduklarını söylediler.

 

    Yapılan Meclis oylamasında,  

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Haluk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile NİSHAB olağan Meclis toplantılarına katılmak ve ilgili faaliyetleri takip edilmesi için asil üye olarak Ahmet PEKEL, yedek üye olarak da Ahmet AKTUĞ’ un Birlik çalışmalarına katılmasına karar verildi.

 

 

      GÜNDEMİN 12. MADDESİ

      KARAR NO: 39 Mali Hizmetler Müdürlüğünce: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan Ulukışla Belediye Başkanlığı 2024 Mali yılı ödenek aktarma cetveli ekte sunulmuştur. Ödenek aktarma cetvelinin onaylanması için meclis kararı alınması talebi.

      Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu. 

    Yapılan Meclis oylamasında,  

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Haluk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile 2024 Mali yılı ödenek aktarma cetveli kabul edilmiştir.

 

 

      GÜNDEMİN 13. MADDESİ

      KARAR NO: 40 Yazı İşleri Müdürlüğünce: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereğince, Belediye Başkanlığımız tarafından 2023 yılı içerisinde yapılan faaliyetlerin ve verilen hizmetlerin Belediye Meclisinde okunması ve Belediye Meclisince onaylanması talebi.

      Gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce Belediye Başkanı Ali UĞURLU meclis toplantı salonundan ayrıldı, yerine Meclis 1 inci Başkan Vekili olan Ahmet PEKEL Meclis Başkanlığına geçti ve gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

      2023 Yılı Faaliyet Raporu Yazı İşleri Müdür V. Merve HASALTUN ANBAROĞLU tarafından meclis üyelerine okundu. Yapılan inceleme ve görüşmelere müteakiben 2023 Yılı içerisindeki verilen hizmetler ile yapılan faaliyet raporu meclis oylamasına sunuldu.  

      Yapılan Meclis oylamasında,

       Meclis 1 inci Başkan Vekili Ahmet PEKEL (Kabul) meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Haluk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci Maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereğince, Belediye Başkanlığımız tarafından 2023 Yılı içerisindeki verilen hizmetler ile yapılan faaliyetler oybirliği ile onaylanarak karara bağlandı.

 

 

      GÜNDEMİN 14. MADDESİ

      KARAR NO: 41 Mali Hizmetler Müdürlüğünce: 2023 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclisinde okutularak karara bağlanması talebi.

 

 

 

6/7

      Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2023 yılı Mali Meclis Denetim Raporu, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdür V. Salih BALLI tarafından meclis üyelerine okundu. Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra gündem maddesi meclis oylarına sunuldu.

      Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2023 yılı Mali Meclis Denetim Raporu kabul edilerek karara bağlandı.

 

 

      GÜNDEMİN 15. MADDESİ

      KARAR NO: 42 Personel Limited Şirketi Müdürlüğünce: Ulukışla Belediyesi Personel Limited Şirketi için, Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ ya yetki verilmesi talebi.

      Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu. 

    Yapılan Meclis oylamasında,  

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile Ulukışla Belediyesi Personel Limited Şirketi adına yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ ya yetki verilmesine karar verildi. 

 

 

      GÜNDEMİN 16. MADDESİ

      KARAR NO: 43 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisince 2024 yılı Mayıs ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi talebi.

      Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu. 

    Yapılan Meclis oylamasında,  

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisince 2024 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 6 Mayıs Pazartesi saat 11:00’ de yapılmasına karar verildi.

 

   

   GÜNDEMİN 17. MADDESİ: Dilek ve Temenniler ve Kapanış.

 

   Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması bitmiştir.

   Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler olup, siz sayın meclis üyelerimiz söylemek istedikleriniz varsa söz alıp söyleyebilirler dedi.

   Söz almak isteyen olmadığından, Meclis Başkanı meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek oturumu kapattığını söyledi. 13.04.2024 Cumartesi günü saat 12:30 da.

 

 

 

 

          Ali UĞURLU                            Sibel TUNÇKANAT                                 Ali ÜNLÜ

       Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                                       Meclis Üyesi

        Meclis Başkanı                                   Kâtip Üye                                            Kâtip Üye

 

 

 

 

7/7