ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

2024 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

T.C.

ULUKIŞLA BELEDİYE MECLİSİ

2024 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR KÂĞIDI

KARAR TARİHİ: 06.05.2024                                                                                                    OTURUM NO:5

Belediye Meclisini Teşekkül edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı : Ahmet PEKEL (Meclis 1 inci Başkan Vekili)

Meclis Üyeleri  : Ahmet AKTUĞ, Ahmet PEKEL, Ali ÜNLÜ, Ali YALÇIN, Fatma TUNÇKANAT, Metin UÇAR, Murat CANBULAT, Ömer Haluk AKYOL ve Sibel TUNÇKANAT

  

      Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 06.05.2024 tarihi Pazartesi günü saat 11.00 de Mayıs ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

     

     Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ nun İlçe dışında bulunması sebebi ile 2024 yılı Mayıs ayı meclis toplantısı Meclis 1 inci Başkan Vekili Ahmet PEKEL başkanlığında toplandı.

 

      Meclis 1 inci Başkan Vekili; Arkadaşlar 2024 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz. Gündem maddelerini okuyorum. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

 

      GÜNDEMİN 1. MADDESİ: Açılış ve Meclis Yoklamasının yapılması.

 

      TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Meclis toplantısı, meclis üyelerinin tam iştirakiyle toplanmıştır.

 

      TOPLANTIYA KATILANLAR: Ahmet AKTUĞ, Ahmet PEKEL, Ali ÜNLÜ, Ali YALÇIN, Fatma TUNÇKANAT, Metin UÇAR, Murat CANBULAT, Ömer Haluk AKYOL ve Sibel TUNÇKANAT Meclis toplantısına katılmışlardır.

 

      GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Meclis 1 inci Başkan Vekili; Arkadaşlar gündemimizin diğer maddelerine geçmeden önce sizleri Ulu Önder ATATÜRK ve Silah Arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

      Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız hep birlikte okundu.

      Meclis gündeminin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

 

      GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

      KARAR NO: 44 Mali Hizmetler Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 03.11.2023 tarih ve 101 numaralı kararı ile karara bağlanarak 2024 yılı Ocak ayından itibaren uygulanan ücret tarifelerinin, güncellenmesi talebi.

      Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu. 

    Yapılan Meclis oylamasında,  

      Meclis 1 inci Başkan Vekili Ahmet PEKEL (Kabul) meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Ret), Metin UÇAR (Ret), Murat CANBULAT (Ret) ve Ömer Haluk AKYOL (Ret) oyu ve oy çokluğu ile Belediye Meclisinin 03.11.2023 tarih ve 101 numaralı kararı ile karara bağlanarak 2024 yılı Ocak ayından itibaren uygulanan ücret tarifelerinin, 2024 yılı Mayıs ayı Meclis gündemine sunulan güncel hali kabul edildi.

 

 

    GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

    KARAR NO: 45 Mali Hizmetler Müdürlüğünce: Belediyemizin 2023 yılı Bütçe İdare “Kesin Hesabı” nın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (b) fıkrası ve 64 üncü Maddesi gereğince Belediye Meclisince karara bağlanması talebi.

 

1/3

     

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu. 

    Yapılan Meclis oylamasında,  

      Meclis 1 inci Başkan Vekili Ahmet PEKEL (Kabul) meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Haluk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediyemizin 2023 yılı Bütçe İdare “Kesin Hesabı” nın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (b) fıkrası ve 64 üncü Maddesi gereğince Belediye Meclisince kabul edilerek karara bağlandı.

 

 

      GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

      KARAR NO: 46 Yazı İşleri Müdürlüğünce: 5 (beş) yıl içerisinde 51 BM 001 Plakalı İtfaiye Öncü Aracının satışı ve yeni bir Hizmet Aracı alınması adına Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ ya yetki verilmesi talebi.

     Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu. 

    Yapılan Meclis oylamasında,  

      Meclis 1 inci Başkan Vekili Ahmet PEKEL (Kabul) meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Ret), Metin UÇAR (Ret), Murat CANBULAT (Ret) ve Ömer Haluk AKYOL (Ret) oyu ve oy çokluğu ile 5 (beş) yıl içerisinde 51 BM 001 Plakalı İtfaiye Öncü Aracının satışı ve yeni bir Hizmet Aracı alınması adına Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ ya yetki verilmesi karar verildi.

 

 

      GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

      KARAR NO: 47 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Birlik Ana Tüzüğü’ nün 7’ nci maddesi uyarınca Enerji Kentler Birliği’ ne üye olunması ve 1 asil üye ile 1 adet yedek üyenin belirlenmesi talebi.

      Meclis 1 inci Başkan Vekili aday olmak isteyen Meclis üyelerimiz el kaldırarak adaylığını açıklayabilir demesi üzerine Meclis üyelerinden Ahmet PEKEL ile Ali YALÇIN aday olduklarını söylediler.

    Yapılan Meclis oylamasında,  

      Meclis 1 inci Başkan Vekili Ahmet PEKEL (Kabul) meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Haluk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile Birlik Ana Tüzüğü’ nün 7’ nci maddesi uyarınca Enerji Kentler Birliği’ ne üye olunmasına, asil üye olarak Ahmet PEKEL, yedek üye olarak da Ali YALÇIN’ ın seçilmesine ve iş bu alınan kararın bir suretinin Enerji Kentler Birliği’ ne gönderilmesine karar verildi.

 

 

      GÜNDEMİN 7. MADDESİ

      KARAR NO: 48 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisince 2024 yılı Haziran ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi talebi.

Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu. 

    Yapılan Meclis oylamasında,  

Meclis 1 inci Başkan Vekili Ahmet PEKEL (Kabul) meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Haluk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisince 2024 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısının 7 Haziran Cuma saat 11:00’ de yapılmasına karar verildi.

 

 

 

     

2/3

  

   GÜNDEMİN 8. MADDESİ: Dilek ve Temenniler ve Kapanış.

 

   Meclis 1 inci Başkan Vekili; Arkadaşlar gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması bitmiştir.

   Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler olup, siz sayın meclis üyelerimiz söylemek istedikleriniz varsa söz alıp söyleyebilirler dedi.

   Söz almak isteyen olmadığından, Meclis 1 inci Başkan Vekili meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek oturumu kapattığını söyledi. 06.05.2024 Pazartesi günü saat 11:30 da.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ahmet PEKEL                            Sibel TUNÇKANAT                      Ali ÜNLÜ

                Meclis Üyesi                                    Meclis Üyesi                            Meclis Üyesi

    Meclis 1 inci Başkan Vekili                         Kâtip Üye                                 Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3