ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

2024 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI

T.C.

ULUKIŞLA BELEDİYE MECLİSİ

2024 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR KÂĞIDI

KARAR TARİHİ: 04.03.2024                                                                                                    OTURUM NO:3

Belediye Meclisini Teşekkül edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı    :Ali UĞURLU (Belediye Başkanı)

Meclis Üyeleri     :Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali Hürriyet ÜNER, Ali YALÇIN,  Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL,  Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN

  

    Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 04.03.2024 tarihi Pazartesi günü saat 11.00 de Mart ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

 

    Meclis Başkanı; Arkadaşlar 2024 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz. Gündem maddelerini okuyorum. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

 

    GÜNDEMİN 1. MADDESİ: Açılış ve Meclis Yoklamasının yapılması.

 

   TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Belediye Meclis Üyesi Ali Hürriyet ÜNER, mazeret dilekçesi sunmaksızın, 2024 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısına katılmamıştır.

 

   TOPLANTIYA KATILANLAR: Ahmet AKTUĞ, Alaattin KESKİN, Ali YALÇIN, Celal GÜLERCAN, Çelebi DEMİRKOL, Hasan Ercüment AKYOL, Sibel TUNÇKANAT ve Zafer GÜVEN Meclis toplantısına katılmışlardır.

 

    GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündemimizin diğer maddelerine geçmeden önce sizleri Ulu Önder ATATÜRK ve Silah Arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız hep birlikte okundu.

Meclis gündeminin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

    GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

    KARAR NO:22 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 08.02.2024 tarih ve 15 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 19.02.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Alpağut Mahallesi 215 ada 36 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile 19.02.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Alpağut Mahallesi 215 ada 36 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

   KARAR NO: 23 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 08.02.2024 tarih ve 16 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 19.02.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Cumhuriyet Mahallesi 132 ada 9 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

 

 

1/4

     Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile 19.02.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Cumhuriyet Mahallesi 132 ada 9 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 5. MADDESİ

   KARAR NO:24 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 08.02.2024 tarih ve 17 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 19.02.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Hürriyet Mahallesi 163 ada 99 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile 19.02.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Hürriyet Mahallesi 163 ada 99 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

 

   GÜNDEMİN 6. MADDESİ

   KARAR NO: 25 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 08.02.2024 tarih ve 18 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 19.02.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Kemalpaşa Mahallesi 110 ada 7 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

  Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile 19.02.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Kemalpaşa Mahallesi 110 ada 7 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasına karar verildi.

 

    GÜNDEMİN 7. MADDESİ

    KARAR NO: 26 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 08.02.2024 tarih ve 19 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 19.02.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Cumhuriyet Mahallesi 130 ada 17 parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile 19.02.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Cumhuriyet Mahallesi 130 ada 17 parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasına karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 8. MADDESİ

    KARAR NO: 27 Fen İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisinin 08.02.2024 tarih ve 20 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna sevk olunan ve 19.02.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Hürriyet Mahallesi 161 ada 8 parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.  

 

 

2/4

 Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile 19.02.2024 tarihinde Meclis İmar Komisyonunca görüşülerek oy birliği ile kabul edilen, Hürriyet Mahallesi 161 ada 8 parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasına karar verildi.

 

  GÜNDEMİN 9. MADDESİ

    KARAR NO:28 Yazı İşleri Müdürlüğünce: 8 Nisan 2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, kadro değişikliği başlıklı 11 inci maddesinin 1 inci bendinde "boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda da derece değişikliği meclis kararı ile yapılır" hükmü doğrultusunda kadro derece değişikliklerinde yönetmelik ekinde yer alan Ek-5 Belediye bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvellerinden Dolu kadro değişikliği (III) sayılı cetvel ile boş kadro değişikliklerinde (II) sayılı cetvellerin eksiksiz olarak doldurulması gerektiği ve 5393 sayılı Belediye kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıklı "18" maddesinin "1." bendinde norm kadro çerçevesinde belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verme yetkisinin Belediye Meclisine verilmiş olmasından alınan yetkiyle; Ulukışla Belediyesi Norm Memur kadrosunda bulunan ve aşağıda yazılı olan unvanlara ilişkin olarak kadro derecelerinin:

a)      Norm memur kadrosu TH 8500 kod Mühendis unvanlı (1 adet) memur kadro derecesinin 5’ nci dereceli kadrodan 2’ nci dereceli kadroya,

b)     Norm memur kadrosu TH 8500 kod Mühendis unvanlı (1 adet) memur kadro derecesinin 7’ nci dereceli kadrodan 4’ ncü dereceli kadroya,

c)      Norm memur kadrosu TH 8500 kod Mühendis unvanlı (3 adet) memur kadro derecesinin 8’ nci dereceli kadrodan 5’ nci dereceli kadroya, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince iptal ve ihdas edilmesine ihtiyaç duyulduğundan meclis kararı alınması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

  Yapılan Meclis oylamasında,

    Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul)  oyu ve oy birliği ile gündem maddesinin incelenip görüşülmesi amacı ile denetim komisyonuna gönderilmesine karar verildi.

 

  GÜNDEMİN 10. MADDESİ

    KARAR NO:29 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisince 2024 yılı Nisan ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi talebi.

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu. 

   Yapılan Meclis oylamasında,  

     Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), meclis üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Çelebi DEMİRKOL (Kabul), Hasan Ercüment AKYOL (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Alaattin KESKİN (Kabul), Celal GÜLERCAN (Kabul) ve Zafer GÜVEN’ in (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisince 2024 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısının 5 Nisan Cuma saat 15:00’ de yapılmasına karar verildi.

 

 

 

 

3/4

   

   GÜNDEMİN 11. MADDESİ: Dilek ve Temenniler ve Kapanış.

 

   Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması bitmiştir.

   Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler olup, siz sayın meclis üyelerimiz söylemek istedikleriniz varsa söz alıp söyleyebilirler dedi.

   Söz almak isteyen olmadığından, Meclis Başkanı meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek oturumu kapattığını söyledi. 04.03.2024 Pazartesi günü saat:11.45 de.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ali UĞURLU                              Sibel TUNÇKANAT                           Çelebi DEMİRKOL

       Belediye Başkanı                                Meclis Üyesi                                       Meclis Üyesi

        Meclis Başkanı                                    Kâtip Üye                                            Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4