ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

2024 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

T.C.

ULUKIŞLA BELEDİYE MECLİSİ

2024 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR KÂĞIDI

KARAR TARİHİ: 07.06.2024                                                                                                    OTURUM NO:6

Belediye Meclisini Teşekkül edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı : Ali UĞURLU (Belediye Başkanı)

Meclis Üyeleri  : Ahmet AKTUĞ, Ahmet PEKEL, Ali ÜNLÜ, Ali YALÇIN, Fatma TUNÇKANAT, Metin UÇAR, Murat CANBULAT, Ömer Haluk AKYOL ve Sibel TUNÇKANAT

      Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci Maddesi gereğince gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 07.06.2024 tarihi Cuma günü saat 11.00 de Haziran ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

 

      Meclis Başkanı; Arkadaşlar 2024 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz. Gündem maddelerini okuyorum. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

 

      GÜNDEMİN 1. MADDESİ: Açılış ve Meclis Yoklamasının yapılması.

 

      TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Meclis toplantısı, meclis üyelerinin tam iştirakiyle toplanmıştır.

      TOPLANTIYA KATILANLAR: Ahmet AKTUĞ, Ahmet PEKEL, Ali ÜNLÜ, Ali YALÇIN, Fatma TUNÇKANAT, Metin UÇAR, Murat CANBULAT, Ömer Haluk AKYOL ve Sibel TUNÇKANAT Meclis toplantısına katılmışlardır.

 

      GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündemimizin diğer maddelerine geçmeden önce sizleri Ulu Önder ATATÜRK ve Silah Arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız hep birlikte okundu.

Meclis gündeminin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

      GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

      KARAR NO: 49 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 100 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 100 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

     GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

     KARAR NO:50 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 91 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 91 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

1/6

      GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

      KARAR NO: 51 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Doğu Mahallesi 80 ada 244 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

   Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Doğu Mahallesi 80 ada 244 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

      KARAR NO: 52 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Alpağut Mahallesi 223 ada 125, 126, 186 ve 187 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Alpağut Mahallesi 223 ada 125, 126, 186 ve 187 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 7. MADDESİ

      KARAR NO: 53 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Alpağut Mahallesi 224 ada 8 ve 75 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Alpağut Mahallesi 224 ada 8 ve 75 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 8. MADDESİ

      KARAR NO: 54 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Alpağut Mahallesi 224 ada 71 ve 87 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

     Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Alpağut Mahallesi 224 ada 71 ve 87 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

 

 

2/6

      GÜNDEMİN 9. MADDESİ

      KARAR NO: 55 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 95 ada 8 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 95 ada 8 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 10. MADDESİ

      KARAR NO: 56 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Hürriyet Mahallesi 163 ada 88 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Hürriyet Mahallesi 163 ada 88 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 11. MADDESİ

      KARAR NO: 57 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 152 ada 6 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 152 ada 6 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 12. MADDESİ

      KARAR NO: 58 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 143 ada 5 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 143 ada 5 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 13. MADDESİ

      KARAR NO: 59 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 143 ada 30 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

 

3/6

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 143 ada 30 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 14. MADDESİ

      KARAR NO: 60 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 135 ada 13 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 135 ada 13 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 15. MADDESİ

      KARAR NO: 61 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Hürriyet Mahallesi 164 ada 40 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Hürriyet Mahallesi 164 ada 40 numaralı parselde ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

       GÜNDEMİN 16. MADDESİ

       KARAR NO: 62 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Alpağut Mahallesi 217 ada 6 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

      Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Alpağut Mahallesi 217 ada 6 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

       GÜNDEMİN 17. MADDESİ

       KARAR NO: 63 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Alpağut Mahallesi 224 ada 21 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

      Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

 

 

4/6

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Alpağut Mahallesi 217 ada 6 numaralı parselde uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 18. MADDESİ

      KARAR NO: 64 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Alpağut Mahallesi 223 ada 171 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

      Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Alpağut Mahallesi 223 ada 171 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 19. MADDESİ

      KARAR NO: 65 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Hürriyet Mahallesi 224 ada 49 ve 89 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Hürriyet Mahallesi 224 ada 49 ve 89 numaralı parsellerde ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 20. MADDESİ

      KARAR NO: 66 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Doğu Mahallesi 712 ada 5 numaralı parselde kayıtlı 278,47 m² lik arsa üzerindeki Belediye Başkanlığımıza ait 150,14 m² lik hissenin satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ ya yetki verilmesi talebi.

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul)  oyu ve oy birliği ile İlçemiz Doğu Mahallesi 712 ada 5 numaralı parselde kayıtlı 278,47 m² lik arsa üzerindeki Belediye Başkanlığımıza ait 150,14 m² lik hissenin satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Ali UĞURLU’ ya yetki verilmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 21. MADDESİ

      KARAR NO: 67 Yazı İşleri Müdürlüğünce: Belediye Meclisince 2024 yılı Temmuz ayında yapılacak olan olağan meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi talebi.

      Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu. 

 

 

 

5/6

    Yapılan Meclis oylamasında,  

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile Belediye Meclisince 2024 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 5 Temmuz Cuma saat 11:00’ de yapılmasına karar verildi.

 

      EK GÜNDEM MADDESİ

      Arkadaşlar, 2024 Yılı Haziran ayı meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmıştır. Meclis gündeminde olmayan ve Meclisimize görüşülmesi amacıyla;

1- Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 106 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

      Ek gündem maddesinin meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

   Yapılan meclis oylamasında:

   Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile ek gündem maddesinin meclis gündemine alınarak görüşülmesine karar verildi.

 

      GÜNDEMİN 22. MADDESİ

      KARAR NO: 68 Fen İşleri Müdürlüğünce: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 106 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılmasının Belediye Meclisince onaylanması talebi.

    Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından incelenip görüşülmesinin ardından meclis oylamasına sunuldu.

    Yapılan Meclis oylamasında,

      Meclis Başkanı Ali UĞURLU (Kabul), Meclis Üyelerinden; Ahmet AKTUĞ (Kabul), Ahmet PEKEL (Kabul), Ali ÜNLÜ (Kabul), Ali YALÇIN (Kabul), Sibel TUNÇKANAT (Kabul), Fatma TUNÇKANAT (Kabul), Metin UÇAR (Kabul), Murat CANBULAT (Kabul) ve Ömer Faruk AKYOL (Kabul) oyu ve oy birliği ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 106 numaralı parselde mevzi uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi ve incelenmesi amacı ile imar komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.

 

       GÜNDEMİN 23. MADDESİ: Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

       Meclis Başkanı; Arkadaşlar gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması bitmiştir.

       Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler olup, siz sayın meclis üyelerimiz söylemek istedikleriniz varsa söz alıp söyleyebilirler dedi.

      Söz almak isteyen olmadığından, Meclis Başkanı meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek oturumu kapattığını söyledi. 07.06.2024 Cuma günü saat 12:20 de.

 

 

 

 

 

          Ali UĞURLU                                Sibel TUNÇKANAT                              Ali ÜNLÜ

       Belediye Başkanı                                    Meclis Üyesi                                            Meclis Üyesi

        Meclis Başkanı                                         Kâtip Üye                                                Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

6/6